Projekty realizowane w ramach akcji KA 2 Partnerstwa strategiczne - edycja 2015

Projekty realizaowane w ramach akcji KA 2 Partnerstwa strategiczne - edycja 2015

Realizatorzy:

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

II Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Łączności

XIV Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Mechanicznych

Projekty realizowane w ramach akcji KA2 "Partnerstwa strategiczne" polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektów: 170 000 EUR

Dofinansowanie: 170 000 EUR

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej