Realizatorzy programu

Realizatorzy Programu i miejsca realizacji świadczeń:

  • InviMed-T  Sp. z o. o, InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
  • IVI   Sp. z o. o., IVITA, ul. Dąbrowskiego 77A, 61-529 Poznań