Finansowanie projektu

  1. Kwota zabezpieczona w budżecie m. Poznania na realizację procedur in vitro wynosi
    1 835 000 zł
    / na każdy rok realizacji Programu.
  2. Uczestnikom, w okresie realizacji Programu, przysługuje możliwość trzykrotnego dofinansowania w wys. 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego
    w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotnego dofinansowania w wys. 2 000 zł do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że  nie urodziło się w jej wyniku dziecko. W obu przypadkach warunkiem uzyskania dofinansowania jest przeprowadzenie co najmniej jednej procedury składającej się z etapów wyspecyfikowanych w opisie tych procedur (pkt IV "Podstawowe informacje o Programie").
  3. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy w wys. do 5 000 zł, natomiast jeżeli procedura adopcji zarodka z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy w  wys. do 2 000 zł.
  4. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania, to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci.