Poznań dla pszczół

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna pn. "Cztery pory roku w świecie zapylaczy" w Lesie Dębińskim.

Z radością informujemy, że 18 listopada br. zakończyliśmy projekt pn.:"Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu".

Celem projektu była edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony bioróżnorodności, a w szczególności owadów zapylających oraz zwiększanie świadomości ekologicznej i zachęcanie do podjęcia indywidualnych działań na rzecz przyrody. Cel ten został zrealizowany poprzez wykonanie ścieżki pn. "Cztery pory roku w świecie zapylaczy", zlokalizowanej w Lesie Dębińskim. Lokalizacja ścieżki została wybrana z uwagi na dużą popularność tego miejsca wśród mieszkańców.

Podczas rodzinnego spaceru można zapoznać się z informacjami o życiu i zwyczajach owadów zapylających, bezpiecznie obejrzeć pszczołę, ul czy hotelik dla owadów oraz rozwiązać przyrodnicze łamigłówki.

Zaprojektowane tablice edukacyjne poruszają następujące zagadnienia:

- wprowadzenie do tematu różnorodności zapylaczy i sieci zależności, jaką jest bioróżnorodność;

- znaczenie zapylaczy dla ekosystemów i dla człowieka;

- prezentacja kilku wybranych gatunków owadów zapylających, ukazanie różnorodności świata owadów, zachęcenie do poznawania lokalnej entomofauny;

- ukazanie zmian w przyrodzie wynikających ze zmiany pór roku oraz pokazanie, co dzieje się w tym czasie z zapylaczami;

- pokazanie różnorodności środowisk, w jakich występują zapylacze oraz ich gniazd, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony tej różnorodności, aby zadbać o różnorodność gatunków zapylaczy;

- prezentacja pszczoły miodnej jako wyjątkowego zapylacza i owada hodowlanego, pokazanie specyfiki zawodu pszczelarza;

- prezentacja wybranych gatunków roślin przyjaznych zapylaczom (pyłko i nektarodajnych), wyjaśnienie znaczenia taśmy pokarmowej, wyboru roślin pod kątem zasobności w pyłek, nektar;

- prezentacja sposobów i indywidualnych działań sprzyjającym populacjom zapylaczy w mieście oraz zachowaniu ich siedlisk.

Dbając o pogłębianie zdobytej wiedzy oraz wzbudzanie zainteresowania światem zapylaczy, przygotowane zostały także dodatkowe materiały edukacyjne dla rodzin w formie zagadek i łamigłówek do pobrania za pomocą kodów QR na wybranych tablicach. Materiały wykorzystują grafiki oraz treści przedstawione na tablicach, a tym samym pomogą młodszym i starszym czytelnikom ugruntować wiedzę. Znajduje się wśród nich również zachęta do działań na rzecz owadów głównie poprzez sadzenie i wysiew kwiatów oraz budowę poprawnych, funkcjonalnych schronień.

Oficjalne otwarcie ścieżki planujemy wiosną 2023 r. Dodatkowo, aby zadbać o wykorzystanie ścieżki na lekcjach terenowych przyrody, biologii, zostanie zorganizowana pokazowa lekcja terenowa dla chętnych nauczycieli. Podczas lekcji uczestnicy będą mogli zapoznać się z tablicami, treściami edukacyjnymi oraz łamigłówkami. Ponadto wskazane zostaną dodatkowe pomysły na działania i zabawy edukacyjne skupione wokół treści tablic. Nauczyciele otrzymają także wskazówki, jak przeprowadzoną lekcję osadzić w podstawie przedmiotowej i jej celach. Omówione zostaną także pomysły na obserwacje terenowe, w tym: niezbędny sprzęt, literatura (przewodniki do rozpoznawania) i zasady, jakich należy przestrzegać. Więcej informacji wkrótce.

Owady zapylające są fascynujące przez cały rok!

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Ścieżka została zrealizowana w ramach programu "Poznań dla pszczół" oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Wielki Dzień Pszczół 2022

8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół to święto, które na stałe wpisało się w kalendarz. Święto nie tylko pszczół ale również innych owadów zapylających, którym zawdzięczamy tak wiele. Również, i w tym roku zapraszamy mieszkańców Poznania do udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnych, podczas których chcielibyśmy przybliżyć życie i potrzeby naszych małych sprzymierzeńców. Wydarzenia organizowane są w ramach programu "Poznań dla pszczół", który koordynuje Wydział działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

Poprzez działania o charakterze edukacyjnym chcemy podnieść świadomość poznaniaków; chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony owadów zapylających. Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez wspólne zaangażowanie w tworzenie miejsc przyjaznych zapylaczom jesteśmy w stanie sprawić by owadom żyło się lepiej.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach dostępne w załączonym programie.

Partnerzy wydarzenia:

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Palmiarnia Poznańska;

Polskie Towarzystwo Entomologiczne;

Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych;

Estrada Poznańska;

Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Załączniki


W maju, kolejnych 5 domków dla owadów zostało umieszczonych w przestrzeni miasta. Domki zostały przekazane przez Grupę Muszkieterów reprezentującą szyldy Bricomarché i Intermaché, za które bardzo dziękujemy!

Domki zostały zamontowane na os. Pod Lipami przez Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 oraz na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bielniki przy zbiorniku retencyjnym.

Pszczoły wokół nas - zaproszenie do lektury

Zapraszamy do lektury publikacji "Pszczoły wokół nas" wydanej przez Miasto Poznań w ramach realizowanego od 2019 roku miejskiego programu "Poznań dla pszczół". Przeczytacie w niej o różnych gatunkach pszczół i ich roli w przyrodzie oraz dowiecie się jakie rośliny wybrać na balkon i do ogrodu, by zapylacze miały pod dostatkiem pożywienia. Publikacja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki


Od 2019 r. Miasto Poznań realizuje Program "Poznań dla pszczół". Program jest inspiracją dla lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia owadów. 

Głównym celem Programu jest edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki oraz zwiększanie ich populacji w mieście.

2021

W 2021 w ramach akcji "Stołówka dla fifnych owadów" 37 hotelików wraz z "Tytkami dobroci dla owadów" - torebkami z nasionami pyłko- i nektarodajnymi - trafiło do przedszkoli i szkół podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w akcji. W ramach akcji szkołom przekazano także krótki film edukacyjny o tematyce związanej z życiem owadów zapylających oraz ich znaczeniem we współczesnym świecie dla przyrody i dla człowieka. Film, na zlecenie Miasta Poznania, został przygotowany przez Panią Katarzynę Dytrych - przyrodniczkę

Poznań dla pszczół

Wiosną 2021 r. zaprosiliśmy najmłodsze poznanianki i poznaniaków do udziału w konkursie plastycznym pn. "O przygodach fifnej pszczółki".  Na konkurs zgłoszonych zostało 319 prac plastycznych.

Posadowiono trzecią już Pasiekę Miejską, tym razem na terenach należących do Term Maltańskich.

W kwietniu ogłoszono przetarg na budowę ogrodu miododajnego w Parku Cytadela.

20 maja, w Światowy Dzień Pszczół, rozdano poznaniakom 2,5 tys. doniczek z kwiatami miododajnymi oraz publikację inspirującą do zakładania stołówek dla owadów w nakładzie 2 tys. szt.

Z okazji "Wielkiego Dnia Pszczół" przygotowano we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; Palmiarnią Poznańską; Polskim Towarzystwem Entomologicznym oraz Poznańskim Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych kilka interesujących i inspirujących propozycji w ramach realizacji projektu "Poznań dla pszczół".

W piątek, 6 sierpnia na przystankach tramwajowych stanęły donice z sadzonkami kwiatów miododajnych, które było można otrzymać, odpowiadając na proste pytanie dot. pszczół i projektu "Poznań dla pszczół".

W przestrzeni internetowej zaprosiliśmy na spotkanie online w Miejskiej Pasiece na poznańskiej Cytadeli oraz do wzięcia udziału w specjalnej odsłonie projektu "Czytam i Czuję" w którym  Radna Miasta Poznania Halina Owsianna przeczytała fragment publikacji wydawnictwa Dwie Siostry Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego pt. Pszczoły.

https://www.youtube.com/watch?v=1sddQTYOIRE&t=736s

https://www.youtube.com/watch?v=bk6dUdvQLBo&t=53s

Dodatkowo przygotowaliśmy krótki filmik jak w mieście należy dbać o owady, co my - mieszkańcy możemy zrobić aby zwiększyć populację owadów. 

https://www.youtube.com/watch?v=eB8k7LhA7iA&t=3s

W Ogrodzie Botanicznym została przygotowana wystawa poświęcona owadom zapylającym oraz gra terenowa "Z kwiatka na kwiatek" dla rodzin z dziećmi.

Natomiast w Palmiarni Poznańskiej przygotowano dwie wystawy - jedną poświęconą pszczołom egzotycznym, a drugą, która była graficzną odpowiedzią studentów Pracowni Znaku i Identyfikacji na tematy związane z rolą jaką odgrywają pszczoły w życiu na naszej Planecie.

W listopadzie została wydana publikacja "Pszczoły wokół nas" opisująca rolę tych owadów w przyrodzie i dla człowieka, a także znaczenie usługi ekosystemowej, jaką jest zapylanie.

Poruszone zostały także zagadnienie zagrożeń dla zapylaczy oraz możliwych do samodzielnej realizacji przez mieszkańców działań na rzecz poprawy i ochrony środowiska życia pszczół.

Publikacja została wydana w nakładzie 3 000 sztuk, dodatkowo przygotowano wersję elektroniczną publikacji dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


2020

W maju 2020 r. rozpoczęto umieszczanie specjalnych hotelików dla owadów w miejscach przyjaznych dla nich. Hotele dla owadów zostały zlokalizowane np. w poznańskich lasach, w parku Wilsona, Jana Pawła II i na Cytadeli, na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przy Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, w Ogrodzie Społecznym Szeląg, przy zbiorniku retencyjnym na Morasku oraz przy zbiorniku retencyjnym na terenie ROS Bielniki. Hoteliki zostały również zamontowane przez Administracje Osiedla Bolesława Śmiałego, Osiedla Jana II Sobieskiego, Osiedla Wichrowe Wzgórze, Osiedla Zwycięstwa w przestrzeni publicznej w/w osiedli. Mamy nadzieję, że miejskie hoteliki dla owadów zainspirują Poznanianki i Poznaniaków do wykorzystania własnych balkonów, ogrodów czy tarasów do stworzenia miejsc, dzięki którym owady będą mogły odpocząć, schronić się przed deszczem, a przede wszystkim rozmnażać się.

W ramach programu 6 sierpnia 2020 r. została uruchomiona druga, po Cytadeli, Miejska Pasieka, która zlokalizowana jest w Lasku Dębińskim i składa się z ośmiu uli.

W ramach Wielkiego Dnia Pszczół obchodzonego 8 sierpnia została przeprowadzona akcja "A niech to... kwiat rośnie" w ramach której mieszkańcy Poznania otrzymali doniczki z kwiatami miododajnymi, które były inspiracja do zakładania stołówek dla owadów zapylających na balkonach czy tarasach.

Razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zostały w dniu 30 sierpnia zorganizowane warsztaty dla dzieci w ramach akcji Targi Dają Więcej dla Poznania. W ramach warsztatów powstało 16 domków dla owadów, które zawisły na terenie MTP.

2019

W maju 2019 r. zorganizowano w Parku Wilsona kiermasz przygotowujący mieszkańców do wiosny w ogrodzie w ramach konkursu "Zielony Poznań". 26-ta edycja konkursu "Zielony Poznań" odbyła się pod hasłem "Zieleń przyjazna pszczołom". Uczestnicy kiermaszu mogli nie tylko zakupić rośliny bogate w pyłek i nektar, ale także skorzystać z porad ekspertów z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i pracowników naukowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie urządzania przydomowych ogrodów przyjaznych pszczołom i budowy domków dla owadów zapylających, a także przygotowywania i sadzenia roślin miododajnych, które nadają się na nasze balkony czy ogródki przydomowe.

W 2019 r. w Parku Cytadela w Poznaniu powstała pierwsza w Poznaniu Pasieka Miejska i został pozyskany z niej poznański "Miód w sznupie".

W 2019 r. zainicjowano starania, aby w przestrzeni po dawnym amfiteatrze w Parku Cytadela powstał ogród, w którym zostaną posadzone nektaro- i pyłkodajne rośliny dla pszczół i innych owadów zapylających bytujących w mieście. Tarasowe ułożenie nasadzeń, płynąca kaskadowo woda oraz rewitalizacja otoczenia sprawią, że ta część parku stanie się bardziej klimatyczna, niespotykana, a zarazem użyteczna dla fauny zamieszkującej w mieście.

W 2019 r. Poznań jako jedna z 269 gmin przyłączył się do III edycji "Manifestu Gmin Przyjaznym Pszczołom", który jest częścią realizowanego od dziewięciu lat programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Celem "Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom" jest zwrócenie uwagi na problem spadku liczebności pszczół oraz aktywizacja gmin z całej Polski do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających. Do "Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom" mogła przystąpić każda gmina, która dostrzega kluczową rolę pszczół dla ekosystemów, konieczność dbania o zachowanie bioróżnorodności oraz aktywnie działa w tym obszarze. Poznań znalazł się w pierwszej dziesiątce gmin, które realizują ciekawe projekty mające na celu stworzenie lepszych warunków do bytowania w mieście dla pszczół i owadów zapylających.

Więcej informacji o programie pod numerem telefonu 61 878 50 51.