Poznań dla pszczół

Wyniki konkursu plastycznego pn. "O przygodach fifnej pszczółki" organizowanego w ramach Programu "Poznań dla Pszczół".

Z ogromną radością dziś - 20 maja 2021 r., w Światowy Dzień Pszczół informujemy, że konkurs plastyczny pn. "O przygodach fifnej pszczółki" został rozstrzygnięty! Zainteresowanie konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania Organizatora.

Do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły łącznie 324 prace małych artystów, z czego 319 spełniało regulaminowe wymagania. Ostatecznie do oceny przez komisję konkursową zakwalifikowały się 211 prace przedszkolaków, 84 prace uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz 24 prace uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej.

Komisja konkursowa, obradując 5 maja, zgodnie orzekła, że poziom merytoryczny oraz artystyczny zgłoszonych prac był bardzo wysoki. Różnorodność użytych technik plastycznych oraz pracochłonność świadczy o niezwykłym zaangażowaniu dzieci. Ocenie podlegało przede wszystkim: zgodność z tematem, pomysłowość i samodzielność wykonania pracy. Komisja konkursowa zdecydowała również o zwiększeniu liczby przyznanych wyróżnień.

Wyniki konkursu:

Laureaci w kategorii dzieci przedszkolne:

I miejsce - Marysia Misiorek lat 6

II miejsce - Hanna Barjasz lat 7

III miejsce - Karalina Meshchanovich lat 5

III miejsce -Stanisław Ziółkowski lat 4

Wyróżnienia w kategorii dzieci przedszkolne:

Rafał Żyjewski lat 3,5

Natasza Brzezińska lat 7

Tomasz Kowalski lat 7

Bruno Pokora-Makowski lat 8

Nadia Olszewska lat 6

Laureaci w kategorii dzieci z klas 1-3 SP:

I miejsce - Laura Rudzka lat 7

II miejsce - Oskar Staniszewski lat 8

III miejsce - Marcin Stróżyk lat 7

Wyróżnienia w kategorii dzieci z klas 1-3 SP:

Emil Jarek lat 7

Urszula Górecka lat 8

Tomasz Kośmider lat 10

Sabina Szkódlińska lat 9

Milena Skowrońska lat 8

Laureaci w kategorii dzieci z klas 4-6 SP:

I miejsce - Zofia Olejniczak lat 10

II miejsce - Aleksandra Kolasińska lat 15

III miejsce - Blanka Makowska lat 9

Wyróżnienia w kategorii dzieci z klas 4-6 SP:

Julia Marek lat 11

Maja Weiss lat 12

Jan Maciejewski lat 10

Prace plastyczne laureatów oraz osób wyróżnionych

Na laureatów oraz wyróżnionych czekają nagrody ufundowane przez Miasto Poznań.

Wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu, po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicem/opiekunem prawnym laureata lub osoby wyróżnionej.

Wystawa prac laureatów oraz osób wyróżnionych odbędzie się w przestrzeni publicznej w terminie od 1 do 14 czerwca 2021. na Placu Wolności.

Zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.


Miasto Poznań zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "O przygodach fifnej* pszczółki"

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa serdecznie zaprasza najmłodsze poznanianki i poznaniaków do udziału w konkursie!

Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze liście i kwiaty, budzą się też z zimowego snu zwierzęta, w tym pszczoły. Zachęcamy dzieci do wyjścia w słoneczny dzień na łono przyrody i obserwacji ciekawych zachowań owadów, które oferują roślinom swoje "usługi transportowe". Kwiaty wabią pszczoły zapachem i barwą, a w zamian za zapylenie oferują im nektar i pyłek.

Zabawmy się wspólnie w uważnego przyrodnika i pokażmy życie fifnych pszczół! W tym roku proponujemy dzieciom, aby poczynione podczas spacerów obserwacje budzącej się do życia przyrody, zostały utrwalone w formie pracy plastycznej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej pn. "O przygodach fifnej pszczółki" przedstawiającej własne obserwacje życia pszczół w naszym mieście.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz z klas 1-6 szkoły podstawowej, uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta Poznania lub będących - w trakcie trwania konkursu - uczniami Zespołów Szkół działających przy dziecięcych oddziałach szpitalnych w Poznaniu.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).

Na prace wraz z kartami zgłoszeń czekamy do 23 kwietnia 2021 r.

Na laureatów i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody!

---------

* fifny (gwara poznańska) - sprawny, zręczny, sprytny, pomysłowy.

Załączniki


Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania rozpoczął w 2019 roku realizację Programu "Poznań dla pszczół". Program ma być inspiracją dla lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia owadów. Głównym celem Programu jest edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki oraz zwiększanie ich populacji w mieście. Prelekcje i wykłady wraz z warsztatami budowy domków dla owadów dziko żyjących dla uczniów szkół podstawowych, ogród w parku Cytadela z nektaro- i pyłkodajnymi roślinami dla pszczół i innych owadów bytujących w mieście to przykłady działań realizowanych przez Miasto Poznań.

Jednym z ważniejszych rezultatów, które chcemy osiągnąć w ramach Programu to urządzanie tzw. Pasiek Miejskich, które w realny sposób będą wspierały wzrost populacji pszczół w mieście. Pasieka Miejska to min. 4 ule typu wielkopolskiego, postawione na terenie prywatnym firmy lub miejskim, nad którymi opiekę sprawuje pszczelarz.

Warto podkreślić, że ważnymi uczestnikami Programu są firmy działające na terenie miasta Poznania. Ich udział w urządzaniu Pasiek Miejskich świadczy o poczuciu współodpowiedzialności za jakość środowiska oraz pokazuje zaangażowanie w działania proekologiczne mające na celu zwiększenie populacji pszczół oraz owadów zapylających. Miód z Pasieki Miejskiej stanowi doskonały promocyjny produkt firmy, a otrzymany certyfikat uczestnictwa w Programie jest wyróżnieniem i docenieniem działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności.

Firmy chętne do współdziałania w ramach projektu "Poznań dla pszczół" i tworzenia Pasiek Miejskich zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: dgr@um.poznan.pl w celu spotkania i prezentacji założeń Programu. Przystąpienie do Programu jest możliwe przez cały rok, jednak ze względu na stan hibernacji naturalnej pszczół otwarcie nowych lokalizacji odbywa się od maja do września.

Więcej informacji pod numerem telefonu 61 878 50 51.

Miasto stawia hotele dla owadów

POSUM i Miasto Poznań - razem dla owadów zapylaczy

Poznań dla pszczół - mieszkańcy dostali doniczki z kwiatami

Zbuduj hotel dla owadów

W Poznaniu powstaną stołówki dla owadów zapylaczy

Światowy Dzień Pszczół 2021