Poznań dla pszczół

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania rozpoczął w 2019 roku realizację Programu "Poznań dla pszczół". Program ma być inspiracją dla lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia owadów. Głównym celem Programu jest edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki oraz zwiększanie ich populacji w mieście. Prelekcje i wykłady wraz z warsztatami budowy domków dla owadów dziko żyjących dla uczniów szkół podstawowych, ogród w parku Cytadela z nektaro- i pyłkodajnymi roślinami dla pszczół i innych owadów bytujących w mieście to przykłady działań realizowanych przez Miasto Poznań.

Jednym z ważniejszych rezultatów, które chcemy osiągnąć w ramach Programu to urządzanie tzw. Pasiek Miejskich, które w realny sposób będą wspierały wzrost populacji pszczół w mieście. Pasieka Miejska to min. 4 ule typu wielkopolskiego, postawione na terenie prywatnym firmy lub miejskim, nad którymi opiekę sprawuje pszczelarz.

Warto podkreślić, że ważnymi uczestnikami Programu są firmy działające na terenie miasta Poznania. Ich udział w urządzaniu Pasiek Miejskich świadczy o poczuciu współodpowiedzialności za jakość środowiska oraz pokazuje zaangażowanie w działania proekologiczne mające na celu zwiększenie populacji pszczół oraz owadów zapylających. Miód z Pasieki Miejskiej stanowi doskonały promocyjny produkt firmy, a otrzymany certyfikat uczestnictwa w Programie jest wyróżnieniem i docenieniem działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności.

Firmy chętne do współdziałania w ramach projektu "Poznań dla pszczół" i tworzenia Pasiek Miejskich zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: dgr@um.poznan.pl w celu spotkania i prezentacji założeń Programu. Przystąpienie do Programu jest możliwe przez cały rok, jednak ze względu na stan hibernacji naturalnej pszczół otwarcie nowych lokalizacji odbywa się od maja do września.

Więcej informacji pod numerem telefonu 61 878 50 51.

Miasto stawia hotele dla owadów

POSUM i Miasto Poznań - razem dla owadów zapylaczy

Poznań dla pszczół - mieszkańcy dostali doniczki z kwiatami

Zbuduj hotel dla owadów