Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości. Działania te są możliwe dzięki ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co roku WDGR ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość, w ramach których zleca przeprowadzenie dwóch głównych zadań:

1. przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez mieszkańców Poznania;

2. wspieranie usług doradztwa biznesowego adresowanych do początkujących przedsiębiorców z terenu miasta Poznania.

Aby dana organizacja pożytku publicznego mogła wziąć udział w konkursie, musi przede wszystkim potwierdzić, że jest podmiotem uprawnionym oraz musi prowadzić działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. 

Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Poznania mieszkańcy mogą skorzystać z wielu, specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Przykładowe tematy szkoleń:

 • Prawo we własnej firmie -obowiązki pracodawcy
 • Prawo we własnej firmie - zawieranie umów, odpowiedzialność zarządu, prawo autorskie i reklama
 • Biznesplan
 • Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka
 • Storytelling w biznesie
 • Efektywna sprzedaż
 • Skuteczny e- marketing dla małych firmie
 • Prawo Zamówień Publicznych - praktyczny przewodnik
 • Doskonalenie aktywnych technik sprzedaży
 • Strategie marketingowe - skutecznie rozwijające biznes
 • Strategie PR i efektywne Media Relations
 • Zarządzanie projektami
 • Skuteczne budowanie marki
 • Rozwiń firmę za pomocą modelu Canvas
 • Skuteczna promocja w social mediach
 • Podstawy marketingu w firmie
 • Prospecting - metody pozyskiwania klientów
 • Efektywność osobista handlowca
 • Myślenie projektowe (Design Thinking) w nowoczesnej firmie 

Aktualne szkolenia: SZKOLENIA