Poznań Biznes Partner to nazwa i marka miejskiego programu wspierania i promocji małej przedsiębiorczości, prowadzonego przez Oddział Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP. Na program Poznań Biznes Partner składa się katalog różnorodnych cyklicznych działań, których adresatami są mieszkańcy Poznania planujący założenie własnego biznesu oraz przedsiębiorcy, którzy chcą skutecznie rozwijać swoje firmy. Obejmuje on:

  • wstępne i zaawansowane specjalistyczne, praktyczne szkolenia i warsztaty pomagające w założeniu, prowadzeniu i rozwijaniu małej  firmy na temat m.in.: rejestracji firmy, rozliczeń finansowych, podatku VAT, aspektów prawnych, marketingu i promocji, technik sprzedaży, pisania biznes planu, pozyskiwania finansowania, nowoczesnych metod zarządzania, myślenia projektowego, wykorzystania internetu i mediów społecznościowych w marketingu i promocji i.in.,
  • indywidulane doradztwo prawne, podatkowe, coaching oraz mentoring
  • działania i wydarzenia promujące mały biznes i przedsiębiorczość
  • działania informacyjne.

Markę Poznań Biznes Partner tworzą:

  • Ośrodek Poznań Biznes Partner - organizator szkoleń i doradztwa
  • Dni Poznań Biznes Partner - cykliczne wydarzenie poświęcone promocji przedsiębiorczości
  • Strona Poznań Biznes Partner www.poznan.pl/poznanbiznespartner oraz powiązany profil FB o tej samej nazwie - tu znajdziesz wszystkie aktualne  informacje o naszej ofercie oraz niezbędne kontakty

Ponadto Oddział Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi dwa inne działania:

  • Przestrzeń coworkingową oraz program wsparcia dla startupów, freelancerów oraz osób aktywnych w obszarze sektorów kreatywnych pod nazwą "Plus Jeden"
  • Program wsparcia unikatowych specjalności rzemieślniczych pod nazwą "Zaułek Rzemiosła".