Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 472/2022 22-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla terenu zabudowanego na ulicy Bałtyckiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 955/2022 21-09-2022 Pozwolenie na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej i budowa garażu
- spr_UA-VIII.6743.1886.2022 21-09-2022 zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0.4 kV, wykop otwarty, odcinki przed wjazdami wykonane z rurze ochronnej
- spr_UA-VII.6743.1895.2022 20-09-2022 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacj gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 928/2022 14-09-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 13-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej zasilania oświetlenia bramy w parku
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 460/2022 09-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy fundamentu i zsypu oraz montażu dwóch silosów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 911/2022 06-09-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-09-2022 Pozwolenie na rozbudowę stacji paliw nr 1161 w zakresie wykonania podziemnego zbiornika z dystrybutorem
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 449/2022 02-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy konstrukcji wsporczej estakady, przebudowa rampy
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 01-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zespołu dwóch hal magazynowych namiotowych
- 448/2022 30-08-2022 Zgłoszenie wymiany pieca kaflowego na kocioł gazowy i centralne ogrzewanie wody
- spr_UA-VI.6743.1714.2022 29-08-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 867/2022 24-08-2022 Zmianie decyzji pozwolenia na budowę nr.dec.1175/2021, UA-VII.6740.3151.2020 dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej ora dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej
- spr_UA-VIII.6743.1658.2022 22-08-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy ulicy Dobrowita wraz z budową oraz przebudową kanalizacji deszczowej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 19-08-2022 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 915/2008, sygn.spr. UA-VIII.A12/73510-806/08 dot. zmiany sposobu użytkowania budynku zespołu Starego Browaru Kobylepole na budynki o funkcji apartamentowej i usługowo-komercyjnej wraz z rozbudową istniejących obiektów, budowy zespołu mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej, wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oznaczonych jako "A", "F", "GI", "GII", "GIII", "GIV"
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 842/2022 16-08-2022 Pozwolenie na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 12-08-2022 Pozwolenie na budowę fundamentu pod wirówkę z kanałem odwadniającym
- 407/2022 09-08-2022 Zgłoszenie budowy nowego budynku domu mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 829/2022 08-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 08-08-2022 Pozwolenie na budowę sieci wodociagowej
- spr_UA-VIII.6743.1555.2022 05-08-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-08-2022 Pozwolenie na budowę konstrukcji wsporczej dla instalacji odzysku ciepła ze spalin dla kotła parowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- spr_UA-VIII.6743.1538.2022 03-08-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do punktu poboru gazu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 02-08-2022 Pozwolenie na budowę systemowej hali namiotowej wraz z niezbędną inf. tech.
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 01-08-2022 Pozwolenie na budowę placu awaryjnych na terenie zakładu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 402/2022 29-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy halii namiotowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 403/2022 29-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla dobudowy ganku wejściowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 790/2022 26-07-2022 Pozwolenie na budowę fundamentu pod pasteryzator tunelowy dla linii rozlewniczej PL1
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 91/2022 22-07-2022 warunki zabudowy dla budynku warsztatu kamieniarskiego - legalizacja
- 364/2022 19-07-2022 Zgłoszenie wymiany pieca kaflowego na kocioł gazowy, centalne ogrzewanie
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 761/2022 18-07-2022 Pozwolenie na rozbudowę stajni kangurów i emuna terenie Nowego ZOO w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 762/2022 18-07-2022 Pozwolenie na budowę woliery wraz z budynkiem dla dużych papug na terenie Nowego ZOO w Poznaniu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 15-07-2022 Pozwolenie na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej i budowa garażu
- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów , teren dróg publicznych 38/2022 14-07-2022 Pozwolenie na budowę wiaty rowerowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2022 13-07-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 35/2022 05-07-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku murowanego z przybudówką
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 700/2022 01-07-2022 Zmiana pozwolenia na budowę nr 44/2016 sprawa UA-VIII-A12.6740.3154.2015 dot.robudowy i przebudowy oraz częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 701/2022 01-07-2022 Pozwolenie na budowę magazynu aromatów i kompaktowej stacji transformatorowej z infrastrukturą techniczną i drogową
- teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 32/2022 30-06-2022 Pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 348/2022 28-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy konstrukcji wsporcej dla instalacji odzsku ciepła ze spalin dla kotła parowego K3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 660/2022 23-06-2022 Pozwolenie na budowę budynku garażu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 23-06-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla punktów regulacyjno-pomiarowych na magistralach PSW i wymiana zasów na przepustnice. Zakres III
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 21-06-2022 Pozwolenie na budowę fundamentu pod pasteryzator tunelowy dla linii rozlewniczej PL1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 640/2022 20-06-2022 Pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego
- spr_UA-VIII.6743.1188.2022 20-06-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu + tymczasowy zbiornik bezodpływowy
- spr_UA-VIII.6743.1189.2022 20-06-2022 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym
- spr_UA-VII.6743.1173.2022 17-06-2022 Zgłoszenie wymiany pieca kaflowego na kocioł gazowy, centalne ogrzewanie
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 15-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy konstrukcji wsporczej estakady, przebudowa rampy
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 14-06-2022 Zmianie decyzji pozwolenia na budowę nr.dec.1175/2021, UA-VII.6740.3151.2020 dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej ora dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-06-2022 Pozwolenie na budowę woliery wraz z budynkiem dla dużych papug na terenie Nowego ZOO w Poznaniu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-06-2022 Pozwolenie na rozbudowę stajni kangurów i emuna terenie Nowego ZOO w Poznaniu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-06-2022 Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej na budynek usługowy strzelnica sportowo-rekreacyjna wraz z rozbudową o witrołap
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 10-06-2022 Pozwolenie na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2022 09-06-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 309/2022 08-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z garażem
- spr_UA-VIII.6743.1098.2022 07-06-2022 Zgłoszenie budowy nowego budynku domu mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 07-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla terenu zabudowanego na ulicy Bałtyckiej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 02-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy fundamentu i zsypu oraz montażu dwóch silosów
- teren dróg publicznych 25/2022 01-06-2022 Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej, Rankowskiej, Rugijskiej wraz z przepompownią ścieków w ul. Rankowskiej
Strona 1 2 76