Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 922/2022 09-09-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 909/2022 06-09-2022 Pozwolenie na budowę 57 stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 05-09-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV kablowa
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 02-09-2022 Pozwolenie na budowę zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem
- 439/2022 25-08-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- pozwolenie 142/22 18-08-2022 Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha, - w ramach zadania: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze - wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 12-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, podziemną halą garażową i towarzyszącą infrastrukturą
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 08-08-2022 Pozwolenie na przebudowę pomieszczeń po zsypie XVI- kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 04-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową i towarzyszącą infrastrukturą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel , teren zabudowy usługowej - inna , teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 789/2022 26-07-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynków: hala produkcyjna nr 1, budynek socjalno-biurowy, hala produkcyjna nr 3, budynek portierni i transformatorowania, budynek hotelowy, budynek magazynowo-garażowy, hala produkcyjna nr 2, budynek warsztatowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 393/2022 21-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użtykowania lokalu usługowego na żłobek
- spr_UA-VIII.6743.1432.2022 21-07-2022 Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 726/2022 11-07-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku centrum handlowego posnania wraz z zmianą spsoobu użytkowania części obiektu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 703/2022 04-07-2022 Zmiana decyzji o PnB nr 2569/2020, sygn.spr. UA-VII.6740.1543.2020 dot. budynku mieszkalnefo wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 24-06-2022 Pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego
- spr_UA-VIII.6743.1217.2022 21-06-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 10-06-2022 Pozwolenie na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 03-06-2022 Pozwolenie na budowę 57 stanowisk postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 02-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową i infr.
- spr_UA-VIII.6743.985.2022 23-05-2022 Zgłoszenie zamiaru wykonania sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, 4 przyłączy kanalizacji sanitarnej, 1 przyłącza kanalizacji deszczowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla punktu regulacyjno-pomiarowego na magistralach wodociągowych PSW wraz z wymianą zasuw na przepustnice
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 523/2022 19-05-2022 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku salonu samochodowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 16-05-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku centrum handlowego posnania wraz z zmianą spsoobu użytkowania części obiektu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-05-2022 Pozwolenie na przebudowę dla wykonania otworu w ścianie konstrukcyjnej i połączenie dwóch lokali
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 12-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użtykowania lokalu usługowego na żłobek
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 251/2022 11-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części handlowo-usługowej przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby działalności leczniczej oraz punktu przedszkolnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 11-05-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynków: hala produkcyjna nr 1, budynek socjalno-biurowy, hala produkcyjna nr 3, budynek portierni i transformatorowania, budynek hotelowy, budynek magazynowo-garażowy, hala produkcyjna nr 2, budynek warsztatowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 473/2022 09-05-2022 Pozwolenie na przebudowę istniejących betonowych schodów zewnętrznych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 471/2022 06-05-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej Sn/nn oraz przyłączy nn 0,4 kV
- spr_UA-VIII.6743.847.2022 02-05-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia wraz z posadowieniem złączy kablowych
- 205/2022 25-04-2022 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 409/2022 22-04-2022 Pozwolenie na budowę budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nn 0,4 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 362/2022 13-04-2022 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 179/2022 12-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 348/2022 11-04-2022 Pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami i stacji transformatorowej 15/0,4kV kontenerowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 308/2022 04-04-2022 Pozwolenie na budowę ulicy oznaczonej w MPZP "Rataje-Łacina część B" jako 19KD-D oraz przebudowę części ul. Wołkowyskiej w Poznaniu i budowę sieci elektroenergetycznej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 30-03-2022 Pozwolenie na budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz rozbiórkę istniejących zabudowań
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 264/2022 23-03-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku Budownictwa Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania do przepisów ppoż oraz wyposażenia w dźwig osobowy
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 23-03-2022 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1569/2021, sygn.spr. UA-VII.6740.1542.2021 dot. budowy hali namiotowej-zadaszenia istniejącego kortu tenisowego
- spr_UA-VIII.6743.580.2022 22-03-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków AB oraz CD przy ul. Wołkowyskiej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 17-03-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej Sn/nn oraz przyłączy nn 0,4 kV
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 15-03-2022 Pozwolenie na przebudowę istniejących betonowych schodów zewnętrznych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 219/2022 11-03-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel , teren zabudowy usługowej - gastronomia 204/2022 09-03-2022 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1029/2021, sygn.spr. UA-VII.6740.916.2021 dot. przebudowy obszaru wintergarden Centrum Handlowego Posnania
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 04-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części handlowo-usługowej przyziemia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby działalności leczniczej oraz punktu przedszkolnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-03-2022 Pozwolenie na budowę budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nn 0,4 kV
- spr_UA-VIII.6743.329.2022 22-02-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków AB oraz CD (etap III)
- 78/2022 21-02-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 141/2022 16-02-2022 Pozwolenie na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterze, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z niezbędną infras
- spr_UA-VIII.6743.285.2022 16-02-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym-wymiana przewodów instalacji gazowej po istniejącej trasie, zmianie ulegną parametry techniczne:przepływ,średnice.spadki ciśnienia-z uwagi na zmianę gazu z GZ-35 na wysokometanowy
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 10-02-2022 Pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami i stacji transformatorowej 15/0,4kV kontenerowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 68/2022 25-01-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 21-01-2022 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku salonu samochodowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 21-01-2022 Pozwolenie na budowę ulicy oznaczonej w MPZP "Rataje-Łacina część B" jako 19KD-D wraz z przebudową fragmentu ul. Wołkowyskiej w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna , teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 49/2022 18-01-2022 Pozwolenie na przebudowę i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na prywatny żłobek i przedszkole
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 28/2022 13-01-2022 Pozwolenie na rozbiórkę pylonu informacyjnego C.H. POSNANIA
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 18/2022 11-01-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2010/2021 30-12-2021 Pozwolenie na przebudowę wnętrza dworca autobusowego Rataje przy ul. Krzywoustego 19
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2006/2021 29-12-2021 Pozwolenie na przebudowę układu wewn. injstniejącego lokalu usługowego wraz ze zmianą fasady zewnętrznej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-12-2021 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z rozbiórką istniejących budynków
Strona 1 2 37