Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 15-09-2022 Wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku restauracji
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 14-09-2022 Pozwolenie na budowę sieci gazowej n/c dn 125
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 908/2022 06-09-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego, budynku 2kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego znajdującego sięna tyłach nieruchomości zamieszkania jednorodzinnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-09-2022 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania ul. Koszalińskiej z ul. Literacką w ramach zadania ,,Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu"
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-09-2022 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy układu dróg powiatowych wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego w ramach zadania pn.: ,,budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu"
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 05-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy drogi wewn. z infrastrukturą, budowa zjazdów
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 29-08-2022 Pozwolenie na przebudowę poddasza domu jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 430/2022 22-08-2022 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal o charakterze niemieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 857/2022 19-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podziemną hala garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzna instalacja gazowoą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 855/2022 18-08-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-biurowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 18-08-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego, budynku 2kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego znajdującego sięna tyłach nieruchomości zamieszkania jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 798/2022 28-07-2022 Pozwolenie na rozbiórkę układu komunikacyjnego na tereniie kampusu Kolegium Cieszkowskiego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 390/2022 20-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu maks. 4 budynków jednorodzinnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2022 20-07-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy pasa drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż trasy PST
- spr_UA-VI.6743.1424.2022 19-07-2022 Zgłoszenie zamiaru montażu licznika gazowego i przyłączenie do istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniu (w miejscu starego licznika) oraz wykonania instalacji od licznika gazowego do lokalu nr 2
- spr_UA-VI.6743.1351.2022 11-07-2022 Zgłoszenie zamiaru rozbudowy wewnętrznej instalacji gzaowej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 01-07-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podziemną hala garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną w tym wewnętrzna instalacja gazowoą
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 30-06-2022 Pozwolenie na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu dróg powiatowych wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 29-06-2022 Wygaszenie decyzji nr 655/2019
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 668/2022 24-06-2022 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbiórką części budynku
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 22-06-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-biurowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 641/2022 20-06-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynków magazynowych i biurowo-tech.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2022 15-06-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 319/2022 13-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu 4 budynków jednorodzinnych
- spr_UA-VI.6743.1131.2022 13-06-2022 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 02-06-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji punkty regulacyjno-pomiarowe na magistralach PSW i wymiana zasuw na przepustnice -zakres 1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2022 31-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy dla budowy dźwigu zewnętrznego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 31-05-2022 Pozwolenie na budowę zespołu kontenerów pod zaplecze socjalne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 529/2022 20-05-2022 Pozwolenie na przebudowę i zmainę sposobu użytkowania budynku usługowego na zakład aktywności zawodowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla punktu regulacyjno-pomiarowego na magistralach wodociągowych PSW wraz z wymianą zasuw na przepustnice
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy pasa drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż trasy PST
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 20-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku o funkcji usługowej szkolnictwa wyższego i kultury, infocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 269/2022 19-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy kontenerów badawczych katedry inżynierii biosystemów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 515/2022 19-05-2022 Pozwolenie na termomodernizację budynku wraz z przebudową i zamurowaniem otworów okiennych oraz budową schodów zewnętrznych
- 255/2022 18-05-2022 Zgłoszenie przebudowy bramy garażowej na drzwi i okno
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 17-05-2022 Pozwolenie na rozbiórkę układu komunikacyjnego na tereniie kampusu Kolegium Cieszkowskiego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 247/2022 09-05-2022 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków biurowo-hotelowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-04-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynków magazynowych i biurowo-tech.
- spr_UA-VI.6743.801.2022 22-04-2022 Zgłoszenie zamiaru montażu licznika gazowego i przyłączenia do istniejącej instalacji gazowej na klatce schodowej (w miejscu starego licznika) oraz wykonania od licznika gazowego do lokalu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 22-04-2022 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z rozbiórką części budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 399/2022 21-04-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej-segment lewy
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 14-04-2022 Pozwolenie na termomodernizację budynku wraz z przebudową i zamurowaniem otworów okiennych oraz budową schodów zewnętrznych
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 12-04-2022 Zmiana pozwolenia na budowę nr 655 z sprawy UA-VI-A04.6740.1992.2018
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-04-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy dla budowy dźwigu zewnętrznego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 37/2022 06-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy willi miejskiej
- teren sportu i rekreacji 14/2022 29-03-2022 Pozwolenie na budowę budynku magazynowego, hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem sportowym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 42/2022 28-03-2022 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c dn 125
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 259/2022 23-03-2022 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku jednorodzinnego wolnostojącego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-03-2022 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu sportowego centrum sportów wrotkarskich, tor wrotkarski z zapleczem
- spr_UA-VI.6743.565.2022 21-03-2022 Zgłoszenie przebudowy bramy garażowej na drzwi i okno
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 02-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy kontenerów badawczych katedry inżynierii biosystemów
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 01-03-2022 Pozwolenie na przebudowę i zmainę sposobu użytkowania budynku usługowego na zakład aktywności zawodowej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 24-02-2022 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków biurowo-hotelowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 154/2022 22-02-2022 Wydanie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 157/2022 22-02-2022 Wydanie pozwolenia na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części poddasza na funcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 158/2022 22-02-2022 Wydanie pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- spr_UA-VI.6743.343.2022 22-02-2022 Zgłoszenie zamiaru montażu licznika gazowego i przyłącza do istniejącej instalacji gazowej na klatce schodowej (w miejscu starego licznika) oraz wykonania instalacji do licznika gazowego do lokalu nr 6
Strona 1 2 36