Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 25/2024 05-04-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
- spr_UA-VI.6743.592.2024 04-04-2024 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 223/2024 26-03-2024 Pozwolenie na wykonanie otworu w ścianie między lokalami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 206/2024 21-03-2024 Pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 49/2024 21-03-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa lini kablowych nn 04 kV i SN 15 kV złączy kablowo-pomiarowych 04,kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV
- teren zieleni 18/2024 06-03-2024 Pozwolenie na budowę remont kładki dla pieszych, przebudowa kładki dla pieszych, rozbiórka i budowa nowej kładki na istniejacych fundamentach
- spr_UA-VI.6743.364.2024 04-03-2024 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
- 97/2024 22-02-2024 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową przeznaczoną na kwiaciarnię
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 20-02-2024 Pozwolenie na budowę 2 budynków handlowo- usługowych z drogami wewnętrznymi , miejscami parkingowymi wraz z zagospodarowaniem terenu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 16-02-2024 Pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jendorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 14-02-2024 Decyzja WWINB o uchyleniu zaskarżonej decyzji nr 1728/2012 z 6.08.2012 r. ws. UA-V-A05.6740.1916.2012
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 98/2024 13-02-2024 Pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 59/2024 12-02-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz przyłączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-02-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalno-usługowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 07-02-2024 Pozwolenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowę drogi dojazdowej do fortu wraz z elementami małej architektury
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 52/2024 06-02-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaczego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 53/2024 06-02-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 05-02-2024 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz rozbiórkę istniejącego budynku garażowego wolnostojącego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 02-02-2024 Pozwolenie na budowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na odcinku od restauracji Umberto toalety automatycznej do instalacji kanalizacji sanitarnej w Parkuy Cytadela
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 80/2024 01-02-2024 Zmiana decyzji PNB nr 8/2023, sprawa UA-VI.6740.1440.2022
- spr_UA-VI.6743.147.2024 01-02-2024 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową przeznaczoną na kwiaciarnię
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 62/2024 25-01-2024 Pozwolenie na budowę dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa z 2 miejscami postojowymi i zbiornikiem retencynym oraz niezbędną infrasturkurą techniczną i towarzyszącą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-01-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa lini kablowych nn 04 kV i SN 15 kV złączy kablowo-pomiarowych 04,kV oraz kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV
- 50/2024 24-01-2024 Zgłoszenie wybudowania tymczasowej linii kablowej SN-15kV
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 23/2024 12-01-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na funkcję biurową
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-01-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-01-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usługowego biurowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 03-01-2024 Pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego
- spr_UA-VI.6743.6.2024 02-01-2024 Zgłoszenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 123/2023 29-12-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usługowo-mieszkalnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-12-2023 Pozwolenie na wykonanie otworu w ścianie między lokalami
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 21-12-2023 Pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 214/2023 19-12-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3-05-17-250-0 Poznań sieć wodociągowa
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 962/2023 05-12-2023 Pozwolenie na budowę budynku usługowego - stacja kontroli pojazdów
- teren zabudowy usługowej - inna 87/2023 01-12-2023 Pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego (kwiaciarnia) na budynek usługowy (gabinet lekarski)
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 30-11-2023 Pozwolenie na budowę dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa z 2 miejscami postojowymi i zbiornikiem retencynym oraz niezbędną infrasturkurą techniczną i towarzyszącą
- spr_UA-VI.6743.2488.2023 29-11-2023 Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego - pracownia architektoniczna w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na lokal o funkcji mieszkalej
- spr_UA-VI.6743.2487.2023 28-11-2023 Zgłoszenie wybudowania tymczasowej linii kablowej SN-15kV
- spr_UA-VI.6743.2476.2023 27-11-2023 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- spr_UA-VI.6743.2465.2023 23-11-2023 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 910/2023 21-11-2023 Pozwolenie na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w formie wolnostojącej wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 20-11-2023 Pozwolenie na budowę zespołu czterech tymczasowych obiektów obsługi przystani wodnej oraz tymczasowy pawilon związany z funkcjonowaniem przystani wodnej oraz pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 20-11-2023 Pozwolenie na budowę zespołu 4 prefabrykowanych obiektów obsługi przystani wodnej oraz tymczasowego pawilonu związanego z funkcjonowaniem przystani wodnej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 16-11-2023 Zmiana pozwolenia na budowę nr 1948/2021, dot. sprawy: UA-VI.6740.1835.2021, w zakresie zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 188/2023 15-11-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złączy i szaf kablowych
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 31-10-2023 Pozwolenie na budowę wiat parkingowych nad Istniej ącymi miejscami postojowymi wraz z zadaszeniem fotowoltaicznym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 843/2023 25-10-2023 Pozwolenie na rozbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blixniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 420/2023 24-10-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 832/2023 20-10-2023 Pozwolenie na nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 19-10-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz przyłączami
- spr_UA-VI.6743.2238.2023 18-10-2023 Zgłoszenie instalacji anten i urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcjami wsporczymi na instalacji radiokomunikacyjnej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 112/2023 17-10-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy tablicy reklamowej
- teren zieleni 78/2023 16-10-2023 Pozwolenie na posadowienie tymczasowych obiektów zwiazane z obsługą przystani wodnej na szelągu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 818/2023 16-10-2023 zespół budynków mieszklanych wielorodzinnych z garażem oraz rozbiórka - zmiana pozwolenia na budowę do decyzji nr 1037/2022 sprawa UA-VI.6740.2204.2021
- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 77/2023 13-10-2023 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 797/2023 10-10-2023 Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
- spr_UA-VI.6743.2167.2023 09-10-2023 Zgłoszenie przebudowy instalacji wewnętrznej gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 158/2023 05-10-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wiaty parkingowej nad istniuejącymi miejscami postojowymi wraz z zadaszeniem fotowoltaicznym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 784/2023 03-10-2023 Pozwolenie na budowę, Remont, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 787/2023 03-10-2023 Zmiana decyzji nr 939/2022 pozwolenia na budowę budynku usługowego o funkcji biurowej z garażem podziemnym utwardzeń oraz miejsc postojowych, infrastruktury towarzyszącej, rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego rozbiórka budynku garażowego sprawa UA-VI.6740.906.2022
Strona 1 2 52