Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 32/2023 26-01-2023 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 8/2023 04-01-2023 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz istniejącego budynku gospodarczo-garażowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 3/2023 03-01-2023 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przbudowy budynku zespołu szkół przemysłu spożywczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1/2023 02-01-2023 Wydanie pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 168/2022 28-12-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego dla u8zbrojenia wylotów na terenie miasta Poznania -etap 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1255/2022 19-12-2022 Pozwolenie na budowę wykonanie budynku hotelowego oraz budynku usługowego o funkcji sportowej oraz uzupełniającej wraz z zagpspodarowaniem terenu, parkingiem podziemnym i minfrastrukturą techniczną
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 19-12-2022 Pozwolenie na rewaloryzację cmentarz Bohaterów Polskich
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 621/2022 16-12-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania żłobka na dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 05-12-2022 Pozwolenie na budowe zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura towarzyszacą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1195/2022 25-11-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1175/2022 22-11-2022 Pozwolenie na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1181/2022 22-11-2022 Pozwolenie na budowę linii kablowych SN i nn 0,4KV
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 563/2022 15-11-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy parkingów wraz z drogą manewrową i odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce nieczynnej infrastruktury
- 597/2022 14-11-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1129/2022 08-11-2022 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1109/2022 03-11-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 532/2022 31-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych rozumianych jako budowa czterech osobnych segmentów nadziemnych połączonych wspólną halą garażową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1093/2022 26-10-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 21-10-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji kontroli pojazdów ze stanowiskiem naprawczym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 20-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy,rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 20-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1056/2022 19-10-2022 Pozwolenie na budowę parkingu wraz z dorgą manwerową i odwodnieniem w ramach zadania polegającego na rozbiórce nieczynnej infrastruktury sanitarnej oraz budowie nowego zagospodarowania terenu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku handlowego -usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1037/2022 13-10-2022 Pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz rozbiórkę obiektów istniejących
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-10-2022 Pozwolenie na budowę linii kablowych SN i nn 0,4KV
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 12-10-2022 Pozwolenie na budowę wykonanie budynku hotelowego oraz budynku usługowego o funkcji sportowej oraz uzupełniającej wraz z zagpspodarowaniem terenu, parkingiem podziemnym i minfrastrukturą techniczną
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 10-10-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz istniejącego budynku gospodarczo-garażowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-10-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
- spr_UA-VI.6743.2002.2022 04-10-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 982/2022 30-09-2022 Pozwolenie na roboty budowlane związane z zmianą zagospodarowania terenu ogrodu bylinowego w Parku Cytadela
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 983/2022 30-09-2022 Pozwolenie na roboty budowlane z zagospodarowaniem terenu ogrodu daliowego w Parku Cytadela
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 984/2022 30-09-2022 Pozwolenie na roboty budowlane z zagospodarowaniem terenu ogrodu kwiatów letnich w Parku Cytadela
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 483/2022 28-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego (kwiaciarnia) na gabinet ortodontyczny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 26-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku prefabrykowanej automatycznej toalety miejskiej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-09-2022 Uzgodnienie warunków zabudowy dla budynku handlowo - usługowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 23-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku handlowo - usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 960/2022 22-09-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 961/2022 22-09-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego
- spr_UA-VI.6743.1904.2022 22-09-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
- spr_UA-VI.6743.1898.2022 21-09-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowych SN i nn 0,4kv
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna , teren zabudowy usługowej - biurowej 939/2022 19-09-2022 pozwolenie na budowe budynku usługowego o funkcji biurowej z garażem podziemnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 19-09-2022 Pozwolenie na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 435/2022 24-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 832/2022 10-08-2022 Pozwolenie na budowę instalacji chemii technologicznej na lerenie LOS
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 419/2022 09-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 04-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy parkingów wraz z drogą manewrową i odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce nieczynnej infrastruktury
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 03-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla wymiany okien
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2022 02-08-2022 Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 400/2022 29-07-2022 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 92/2022 26-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych rozumianych jako budowa czterech osobnych segmentów nadziemnych połączonych wspólną halą garażową
- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 40/2022 20-07-2022 Pozwolenie na budowę zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2022 20-07-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy pasa drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż trasy PST
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 382/2022 15-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków wraz z zmianą spsobu użytkowania
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 363/2022 07-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego ze strychu na pomieszczenie mieszkalne
- 331/2022 05-07-2022 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne
- teren zabudowy usługowej - inna 34/2022 05-07-2022 Pozwolenie na budowę parkingu wraz z dorgą manwerową i odwodnieniem w ramach zadania polegającego na rozbiórce nieczynnej infrastruktury sanitarnej oraz budowie nowego zagospodarowania terenu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-07-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu polegającego na budowie parkingów wraz z drogą manewrową i odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce nieczynnej infrastruktury sanitarnej oraz budowie nowego zagospodarowania terenu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego (kwiaciarnia) na gabinet ortodontyczny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 683/2022 29-06-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków usługowych o funkcji biurowej z halamii garażowymi podziemnym w zabudowie bliźniaczej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-06-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury elektroenergetycznej
Strona 1 2 49