Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2022 08-06-2022 Ustalenie lokalizacji iwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn 180 PE
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 31-05-2022 Pozwolenie na wewnętrzną instalację gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku wraz z zmianą sposobu użytkowania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 533/2022 24-05-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zab. bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 09-05-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 456/2022 05-05-2022 Wydanie pozwolenia na remont obiektu - likwidacja przecieków wody w ścianach i sklepieniach podwalni w forcie VII Colomb
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 458/2022 05-05-2022 Pozwolenie na montaż elementów w wybranych pomieszczeniach Fortu VII Colomb na potrzeby zimowiska nietoperzy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 451/2022 04-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku garażowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 230/2022 29-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 27-04-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku wielolokalowego, dwukondygnacyjnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 388/2022 20-04-2022 Pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 14-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla parkingu dla 10 samochodów
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy sieci wodociągowej dn 180 PE
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 365/2022 13-04-2022 Pozwolenie na wykonanie monitoringu CCTV z przyłączem do oświetlenia zewn. terenu garaży znajdujących się przy Forcie VII
- spr_UA-V.6743.689.2022 07-04-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 07-04-2022 Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego dla zwiększenia dostępności Fortu VII dla osób z niepełnosprawnościami - remont nawierzchni i instalacja urządzeń
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-04-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym - gabinet indywidualnej praktyki lekarskiej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 35/2022 05-04-2022 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz budynkiem garażowo-gospodarczym na budynek usługowy (gabinety lekarskie) wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 152/2022 31-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla remontu, przebudowy z nadbudową budynku wraz z zmianą sposobu użytkowania części poddasza
- 147/2022 29-03-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
- spr_UA-V.6743.616.2022 28-03-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 25-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego bliźniaczego dwulokalowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 24-03-2022 Pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części zawieszona 11-03-2022 Zmiana pozwolenia na budowę nr dec. 606/2021 (UA-V.6740.3115.2020) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i podziemną halą garażową, budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną (ciągi piesze i pieszojezdne, miejsca postojowe oraz instalacja oświetlenia terenu) oraz przebudowę drogi wewnętrznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 208/2022 09-03-2022 Pozwolenie na budowe dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 07-03-2022 Wydanie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego bliźniaczego dwulokalowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 02-03-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, podziemną halą garażową, budowę drogi wewnętrznej, budowę infrastruktury technicznej oraz przebudowę drogi wewnętrznej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 02-03-2022 Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-02-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku wraz z zmianą sposobu użytkowania
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 24-02-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
- spr_UA-V.6743.274.2022 15-02-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 09-02-2022 Wydanie pozwolenia na likwidację przecieków wody w ścianach i sklepieniach podwalni w forcie VII Colomb
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 09-02-2022 Pozwolenie na adaptację i zabezpieczenie wybranych pomieszczeń fortu VII COLOMB na potrzeby zimowiska nietoperzy
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 02-02-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
- 43/2022 31-01-2022 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego
- spr_UA-V.6743.102.2022 20-01-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 10/2022 19-01-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 4/2022 04-01-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku o balkon nad istniejącym tarasem oraz przebudowy otworu okiennego na drzwi balkonowe
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 22-12-2021 Pozwolenie na budowe dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
- spr_UA-V.6743.2563.2021 21-12-2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
- spr_UA-V.6743.2562.2021 20-12-2021 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 10-12-2021 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy gazociągu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 578/2021 30-11-2021 Warunki zabudowy dla rozbudowy, przebudowy budynku handlowo - usługowego wraz z infr.
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 16-11-2021 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zab. bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1835/2021 12-11-2021 Pozwolenie na budowe fragmentu utwardzenia ulicy wraz z infrastrukturą techniczną i oświetleniem oraz dwoma zjazdami publicznymi
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 08-11-2021 Pozwolenie na rozbudowę budynku o balkon nad istniejącym tarasem oraz przebudowy otworu okiennego na drzwi balkonowe
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1796/2021 03-11-2021 Pozwolenie na budowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1788/2021 29-10-2021 Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-10-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla remontu, przebudowy z nadbudową budynku wraz z zmianą sposobu użytkowania części poddasza
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1744/2021 21-10-2021 Pozwolenie na budowę wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części zawieszona 05-10-2021 Pozwolenie na wykonanie monitoringu CCTV z przyłączem do oświetlenia zewn. terenu garaży znajdujących się przy Forcie VII
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1628/2021 30-09-2021 Pozwolenie na budowę dla wew. instalacji gazowej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 113/2021 09-09-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hangaru lotniczego z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną towarzyszącą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2021 08-09-2021 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej
- 398/2021 31-08-2021 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 406/2021 26-08-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków jednorodz. dwulokalowych w zabudowie bliźniacz. z infrastrukt.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1439/2021 24-08-2021 Pozwolenie na budowe wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 19-08-2021 Warunki zabudowy dla rozbudowy, przebudowy budynku handlowo - usługowego wraz z infr.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2021 17-08-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej
- spr_UA-V.6743.1655.2021 13-08-2021 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
Strona 1 2 22