Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 102/2024 09-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz remontu obiektów Palmiarni Poznańskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2024 08-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2024 08-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0,4 kVi SN 15kV , złączy kablowo pomiarowych o,4 kV oraz małogabarytej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN /nn 15/0 4 kw
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 99/2024 08-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej oraz hydrantu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2024 04-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 98/2024 04-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji cely publicznego dot. budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2024 02-07-2024 Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2024 01-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu infrastruktury technicznej- stacji bazowej telefonii komórkowej POZ0316
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i nadbudowa bud. warsztatowego na potrzeby instytutu biotechnologii Uniwesytetu Przyrodniczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2024 26-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej sieci telekomunikacyjnej , sieci wodociągowej oraz infrastruktury technicznej kanalizacji ogólnospławnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 26-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dawnego budynku elektroenergetycznego na budynek użyteczności publicznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej (zabudowa hydrantu przeciwpożarowego)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji dla celu publicznego - budowa energetycznej linii kablowej z przyłączem i szafką kablową
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2024 21-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestrycji celu publicznego dla prozbudowy budynku domu dziecka o dżwig zewnętrzny i zewnętrzną klatkę schodową, budowa garażu i wiaty śmietnikowej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji domu dziecka na funkcję usług socjalno-biurowych dla potrzeb miasta
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2024 21-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-06-2024 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - przebudowa skrzydła południowego bud. w zakresie lukarny oraz zmiany okna na drzwi wejściowe z zadaszeniem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2024 20-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 20-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka schodów zewnętrznych oraz budowa pochylin dla osób z niepełnosprawnościami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali sportowej dla lokalnej społeczności wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-edukacyjnym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15kV i nn0,4 kV, dwóch stacji transformatorowej SN/nn i szaf kablowych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2024 19-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2024 19-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy skweru Teodora Łagody w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczenia stolarni na pomieszczenie archiwum zakładowego w budynku C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla organów administracji publicznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 18-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianej do rozbiórki wraz z w/z
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2024 17-06-2024 Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy przystani nurtowejw km 241+103 rzeki Warty
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2024 17-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal biurowy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2024 17-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy lini kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV złączy kablowo-pomiarowych 0,4 kV oraz małogabarytowych prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych w toku 17-06-2024 Pozwolenie na rozbiórkę antenowych konstrukcji wsporczych na istniejącym obiekcie budowlanym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2024 14-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do zespołu 17 budynków wielorodzinnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-06-2024 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - rozbudowa bud. głównego na potrzeby bloku operacyjnego, centralnej strylizatorni, oddziału pulmunologicznego, zakładu rehabilitacji leczniczej wraz z wyposażeniem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy skrzydła północnego, ganku przy wejściu głównym, ganku przy wejściu do piwnicy oraz kanału osuszającego z murem oporowym, przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku oddziału domu pomocy społecznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci telekomunikacyjnej i przyłączy telekomunikacyjnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 13-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - trelekomunikacyjny obiekt budowlany T-Mobiele nr 28779/66034 PPO POznań _ Czartoria
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-06-2024 Wydanie warunków zabudowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do budynków wielorodzinnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników podziemnych detencyjno-infdiltrujących
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2024 10-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2024 05-06-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z słupem linii napowietrznej SN-kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-06-2024 Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej poprzez skablowanie i przełożenie istnbiejacej sieci SN 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2024 31-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu o część dydaktyczną na potrzeby szkolnictwa wyższego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 31-05-2024 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 31-05-2024 Ustalenie celu publicznego - budowa stacji pomiarowej gazu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2024 29-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku przedszkola o ogród zimowy, przebudowa tarasów, budowa boiska z nawierzchnią epdm
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2024 29-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia i słupów średniego napięcia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 3-05-22-138-0 ,,Poznań- sieć wodociągowa w ul. Włoszakowickiej i Dunikowskiego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku psychiatrii wraz z budową instalacji fotowoltaicznej , budowa boiska wielofunkcyjnego dla pacjentów , wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy Puckiej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- linie kablowe n 04 kV ze złączami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla usuniecia kolizji elektroenergetycznych SN15kV - budowa linii
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych w toku 24-05-2024 Pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2024 22-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania skweru przy ul. Rolnej/Hetmańskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2024 22-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania skweru
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0,4 kVi SN 15kV , złączy kablowo pomiarowych o,4 kV oraz małogabarytej prefabrykowanej stacji transformatorowej SN /nn 15/0 4 kw
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2024 17-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej sieci elektroenergetycznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (zlewnia ogólnospławna - układ retencyjny, odprowadzenie wód z płyty Starego Rynku do rzeki Warty)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2024 16-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej w celu zwiększenia mocy w isniejącym obiekcie
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych w toku 16-05-2024 Pozwolenie na Rozbiórkę istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej - instalacja na dachu budynku
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-05-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Strona 1 2 3 4