Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2020 28-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 95/2020 27-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci kanałowej na preizolowaną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2020 22-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przełączenia istniejącej magistrali wodociągowej z rurżeliwnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2020 19-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji układu drogowego od skrzyżowania ul.Krauthofera do końca działki nr 46 - rozbudowa drogi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2020 19-05-2020 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie szpitala wojewódzkiego w Poznaniu (cel publiczny)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2020 18-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2020 18-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 15-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczengo dla inwestycji polegającej na budowie obiektu muzeum powstania wielkopolskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2020 14-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na os.Jana III Sobieskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2020 14-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy części budynku nr 1 wraz z budową podjazdu do strefy dostaw
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy budynku Urzędu miasta wraz z nadbudową skrzydła wschodniego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2020 13-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2020 13-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Remont wiaduktu w ciągu ul.Gołężyckiej wraz z budową kładki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2020 13-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 13-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowego wejścia do budynku w miejscu istniejącego okna
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-05-2020 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na usunieciu kolizji planowego zagospodarowania nieruchomości
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 84/2020 12-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2020 11-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 83/2020 11-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpiatala Klinicznego im. W. Degi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy hali widowiskowo-sportowej Arena wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmianą ukształtowania terenu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 81/2020 08-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.J.H.Dąbrowskiego/skrzyżowanie z ul.Łebską
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2020 07-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowyb linii kolajowej - obwodnica towarowa Poznania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2020 07-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na os.Jana III Sobieskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2020 06-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla buodwy drogi publicznej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2020 06-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2020 06-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla demontażu istniejącej stacji transformatorowej MST-126 i budowa w jej miejsce nowej stacji małogabarytowej wraz z powiązaniami liniami nn 0,4kV, budowa linii SN kablowych 15kV wraz z liniami sterowniczymi pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-126 i MST-309, MST-1641 i MST1621, MST-1641 i MST1536 oraz MST1569 i mST839
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2020 06-05-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-05-2020 Ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na pracach budowlanych i elektrycznych związanych z przeniesieniem, montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2020 04-05-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu i stacji gazowej dla obiektu ciepłowni
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 2/2020 30-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki pieszej wraz z oświetleniem drogowym od ul.Szpaków do ul.Stalowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 73/2020 30-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2020 28-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na odcinku od punktu K1/4a do węzłów cieplnych w 2275, w2274 oraz od punktów K1/2 do węzłów cieplnych w2279,w2278,w2273,w3452,w2272 w budynkach nr 1,3,4,6,11,13,104
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przypór wzmacniających fragment ściany zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej oraz budowy rampy dla niepełnosprawnych\
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wcięcia stacji MST-4 w linię kablową SN 15kV relacji K-228/E-1563
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2020 27-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu i stacji gazowej do obiektu ciepłowni
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2020 22-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 69/2020 21-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy istniejącej zajezdni autobusowej o dodatkowe miejsca postojowe autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych - budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków jednorodzinnych w zabudowie grupowej - budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 68/2020 17-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej na osiedlu mieszkaniowym os.Oświecenia 1 i os.Jagielońskie 23
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Oddziału Reumatologii o pozwierzchnię zabudowy pomieszczenia wiatrołapu i pomostu pod centralę wentylacyjną oraz zmiana usytuowania schodów wejściowych , lokalizacji windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, schodów ewakuacyjnych p.poż., docieplenia i nowej kolorystyki budynku przebudowywanego dwukondygnacyjnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznych SN kablowych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 15-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 65/2020 14-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Zielonej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 66/2020 14-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zasilania w energię elektryczną działki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 67/2020 14-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii kolejowej nr 395 od km 2.850 do km 2.929 w ramach zadania pn.opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu Prace na obwodnicy towarowej Poznania
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy windy wraz z urządzeniami odwadniającymi, siecią zasilającą oraz przebudową kolizji z instniejącymi sieciami w ramach budowy ul. Spychalskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 63/2020 10-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 64/2020 10-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wraz z rozbiórką sieci telekomunikacyjnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wraz z rozbiórką sieci eletroenergetycznej ś/n oraz sieci elektroenergetycznej nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 62/2020 09-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-04-2020 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie parkingów wraz z infrastrukturą techniczą dla potrzeb szpitala
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie elektroenergetycznej sieci kablowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 08-04-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 60/2020 07-04-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany linii kablowej SN od GPZ HCP do RS-27 wraz z ułożeniem linii sterowniczej w m.Poznań
Strona 1 2 120