Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 13/2020 24-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 14/2020 24-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2020 22-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy efektywnej dystrybucji ciepła etap II - budowa sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 11/2020 21-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz z linią oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz wymianą słupów linii napowietrznej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 10/2020 20-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 8/2020 15-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 9/2020 15-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szybu dźwigowego dobudowanego do istniejącego budynku
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0,4kV z szafami kablowymi dla przyłączenia osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 7/2020 10-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania magazynu na pom. techniczne i przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku wojewódzkiej biblioteki publicznej i centrum animacji kultury
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z linią kablową telekomunikacyjną do stacji transformatorowej MST-238
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 6/2020 08-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku teatru muzycznego z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy, budową układu dróg wewnetrznych, obiektów małej architektury, usunięciem kolizji z sieciami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 5/2020 03-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 03-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika wraz z oświetleniem i przejściem dla pieszych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 1/2020 02-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 2/2020 02-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami dla wsi Czapury,Wiórek,Babki i ul.Starołęckiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 3/2020 02-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 100mm
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 4/2020 02-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu wiaduktu, budowy kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z dojściami i dojazdami oraz przebudową układu drogowego, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 02-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza wodociągowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 27-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej rurowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 260/2019 23-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/NN wraz z kablowymi liniami zasilającymi SN 15kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 261/2019 23-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/169) (C4/21b) do węzłów cieplnych - efektywna dystrybucja ciepła
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15kv
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 259/2019 20-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka ul.Kotarbińskiego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 20-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Wojewódzkiej Viblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- wymiana i budowa sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca przed Zamkiem
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0,4kV (szt.3)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy Działu Gospodarki Żywnościowej (blok kuchenny z jadalnią) Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa linii kolejowej nr 802- Prace na obwodnicy towarowej Poznania
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 19-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy terenu sportowo rekreacyjnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 257/2019 17-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i budowy ciągów pieszych, remontu i przebudowy małej architektury w tym pergoli i ławek, remontu i rozbudowy instalacji elektrycznej oświetleniowej, zagospodarowania zieleni wokół inwestycji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 258/2019 17-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn budynku mieszkalnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 17-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy efektywnej dystrybucji ciepła etap II - budowa sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 256/2019 16-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku zespołu Szpitala Klinicznego im.K.Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego na potrzeby Oddziału Gastroenterologii
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 255/2019 13-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy, rozbudowy, adaptacji części budynku Collegium Martineum do potrzeb Muzeum Enigmy
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 12-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych z szafami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-14kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 254/2019 10-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn zespołu budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 253/2019 09-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Szczepanowskiego i Nad Seganką od skrzyżowania z ul.K.Janickiego do skrzyżowania z ul.Szczepanowskiego wraz z infrastrukturą
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-12-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- stacja bazowa telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi z urządzeniami nadawczymi, transmisyjnymi i zasilającymi oraz wewnęrzną linią zasilającą
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 252/2019 06-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczengo dla inwestycji polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 04-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej- rurociąg tłoczny
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych średniego napięcia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 249/2019 02-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej z przyłączami do budynków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 250/2019 02-12-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla usunięcia kolizji kablowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 251/2019 02-12-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/173) do węzłów cieplnych - efektywna dystrybucja ciepła
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi- poszerzenie pieszojezdni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy hotelu z garażem podziemnym i zewnętrzną obsługą komunikacyjną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-11-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie spoosbu użytkowania części budynku o funkcji usługowej - stołówka przyzakładowa na żłobek
Strona 1 2 117