Wykazy dotyczące postępowań administracyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania udostępnione zostały wykazy dotyczące postępowań administracyjnych w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wykazy te pochodzą z rejestrów prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Pierwsze opublikowane informacje zawierają dane za okres od 01.01.2011 do 30.11.2011. Kolejne informacje będą zamieszczane w trybie miesięcznym - do 15-go dnia każdego miesiąca.

Wykazy dostępne są pod następującymi linkami:

http://bip.poznan.pl/bip/wykaz-wszczetych-postepowan-o-ustalenie-warunkow-zabudowy,doc,3441/

http://bip.poznan.pl/bip/wykaz-wydanych-decyzji-o-warunkach-zabudowy,doc,3442/

sieci społecznościowe