Informacja dotycząca organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Rodzice,

czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Informacja dotycząca organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 Brak obrazków w bazie. - grafika artykułu
Informacja dotycząca organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 Brak obrazków w bazie.

Jednym z istotnych zagadnień jest organizacja czasu pracy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i sierpniu 2020 r.

Jak Państwo zapewne wiecie, Prezydent Miasta Poznania na wniosek dyrektorów przedszkoli wyraził zgodę na przedłużenie zawieszenia zajęć w przedszkolach do 24 maja br.

W związku z możliwością otwierania przedszkoli w oparciu o wytyczne MEN oraz GIS przygotowujemy się do organizacji opieki dla dzieci po tym terminie.

Przyjmujemy także założenie, że opierając się na wskazówkach dotyczących częściowego otwierania przedszkoli będzie można zaplanować funkcjonowanie przedszkoli w czasie wakacji (oczywiście pod pewnymi rygorami i w oparciu o wytyczne władz centralnych).

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli, a z drugiej strony umożliwić Państwu powrót do pracy, proponujemy, by w lipcu i sierpniu wszystkie przedszkola pracowały w systemie:

  • 6 tygodni placówka otwarta,
  • 2,5 tygodnia placówka zamknięta.

Nie będzie przemieszczania się dzieci pomiędzy przedszkolami, czyli w przedszkolu opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci obecnie uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Nie będzie zatem elektronicznego zapisywania dzieci na dyżur wakacyjny. Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu.

Określenie 6 tygodni otwarcia przedszkola pozostaje w gestii dyrektora placówki z uwzględnieniem wcześniejszych planów dyżuru wakacyjnego.

Oczywiście w indywidualnych przypadkach np. zaplanowanej rozbudowy lub znaczącego remontu przedszkola może nie być możliwości zrealizowania 6 tygodniowego dyżuru.

Informacje o szczegółach zapisów dzieci oraz terminach dyżuru wakacyjnego otrzymacie Państwo najpóźniej do 5 czerwca 2020 r. bezpośrednio od dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza Wasze dziecko.

Załączniki

sieci społecznościowe