Rzeczniczka Praw Uczniowskich

Stanowisko Rzecznika Praw Uczniowskich istnieje w Poznaniu od 1 czerwca 2023 roku, funkcję tę pełni Pani Agata Dawidowska. Pomysł stworzenia tej instytucji powstał z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 

Zakres zadań Rzecznika Praw Uczniowskich został określony w następujących zakresach:

  1. zakres edukacyjny - edukacja w zakresie praw i obowiązków uczniowskich w poznańskich szkołach a także w Internecie i mediach społecznościowych, w czasie spotkań bezpośrednich, na konferencjach i warsztatach;
  2. zakres informacyjny - informowanie o prawach i obowiązkach uczniowskich oraz obowiązku ich przestrzegania, a także o tym w jaki sposób i dokąd zgłaszać podejrzenie naruszenia praw uczniowskich; 
  3. zakres mediacyjno-interwencyjny - przeprowadzanie działań mediacyjnych oraz interwencji w poznańskich szkołach w sprawach dotyczących przestrzegania praw uczniowskich zgłoszonych przez uczniów, ich rodziców lub z innych źródeł;
  4. zakres promocyjny - promocja w poznańskich szkołach, Internecie, mediach społecznościowych instytucji Rzecznika Praw Uczniowskich;
  5. zakres analityczny - analiza i ocena przestrzegania i poszanowania praw ucznia w poznańskich szkołach; 
  6. zakres sprawozdawczy - składanie do Prezydenta Miasta Poznania, Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania oraz do wiadomości Młodzieżowej Rady Miasta Poznania półrocznych sprawozdań z podjętych działań oraz przestrzegania praw uczniowskich w poznańskich szkołach;
  7. zakres ewidencyjny - ewidencjonowanie, dokumentowanie realizowanych działań. 

W swoich działaniach Rzecznik Praw Uczniowskich jest niezależny. Terenem działania Rzecznika Praw Uczniowskich jest miasto Poznań.

Z Rzeczniczką Praw Uczniowskich można się skontaktować w następujący sposób:

  • wysyłając wiadomość na adres mailowy: rpu@rpu.poznan.pl
  • dzwoniąc pod numer telefonu 600 00 19 89 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00)
  • umawiając się na spotkanie stacjonarne w czasie dyżuru - harmonogram dyżurów znajduje się na stronie Rzeczniczki.