27 grudnia świętem państwowym? Jest deklaracja prezydenta Poznania

Jacek Jaśkowiak podpisał deklarację wsparcia inicjatywy upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego poprzez ustanowienie daty 27 grudnia dniem święta państwowego.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - grafika artykułu
27 grudnia świętem państwowym? Jest deklaracja prezydenta Poznania.

Kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i utrwalenie znaczenia tego doniosłego zrywu w świadomości nie tylko mieszkańców regionu - to cele inicjatywy, której pomysłodawcami są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

- Pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego Wielkopolanie znakomicie się przyczynili, wymaga działań ponad wszelkimi podziałami - mówi Jacek Jaśkowiak. - Z całego serca popieram inicjatywę szczególnego uhonorowania bohaterskich powstańców i ich niezwykle istotnej roli w budowaniu odradzającej się po latach zaborów ojczyzny - dodaje. 

Przypomnijmy, w czasie wtorkowej (6.07) sesji Rada Miasta Poznania jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Treść dokumentu poniżej. 

Stanowisko Rady Miasta Poznania

My, Radni Miasta Poznania, jako kontynuatorzy pamięci i spadkobiercy bohaterskiego czynu Powstańców Wielkopolskich, którzy ponad 100 lat temu upomnieli się o powrót na mapę Europy i świata wymazanej przez zaborców Ojczyzny, popieramy stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.

Pomysłodawcą inicjatywy jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Zwycięstwo Wielkopolan nad pruskim zaborcą jest historyczną spuścizną wszystkich Polaków, a celem ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym jest kultywowanie pamięci o tym czynie zbrojnym i utrwalenie jego doniosłego znaczenia w świadomości nie tylko mieszkańców naszego regionu. Powstanie Wielkopolskie należy do nielicznych, zwycięskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem, z którego powinniśmy być dumni jako Naród, i które powinno - obok innych doniosłych wydarzeń z dziejów Ojczyzny - znaleźć należne mu miejsce w kalendarzu uroczystości państwowych. Godnemu upamiętnieniu zrywu Wielkopolan ma także służyć tworzone w Poznaniu, nowoczesne Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Chcemy, by mimo upływu ponad 100 lat od ich wypowiedzenia z balkonu poznańskiego Hotelu Bazar, słowa Ignacego Jana Paderewskiego były nadal aktualne i przyświecały nam w realizowaniu naszej wspólnej misji: Od Was, coście nie dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodowych, w odpieraniu nacisku przemożnego, coście w pracy organizacyjnej i gospodarczej - Polski całej byli przykładem (...) Żadne, najmędrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu. (...) Niech żyje Polska, zgoda, jedność..."

Rada Miasta przyjmując to stanowisko wyraża głębokie przekonanie, że sprawą wszystkich Polaków jest godne i trwałe upamiętnienie tego wyjątkowego pod wieloma względami bohaterskiego zrywu, którego ducha najlepiej oddaje hasło: Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo!  

Wierzymy, że docenione po latach Powstanie może stać się radosnym świętem wszystkich Polaków dumnych ze zwycięstwa.  Uwzględnienie 27 grudnia w kalendarzu uroczystości państwowych nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski. Mając na uwadze wieloletni wkład Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych w kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i jego bohaterach, wyrażamy nadzieję na kontynuację realizowanych zadań, w dotychczasowej formie, żywiąc przekonanie, że zwycięski zryw niepodległościowy w szczególny sposób współtworzy regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości Wielkopolan. Pragniemy kontynuować podejmowane przedsięwzięcia w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim i podzięce za bezcenny dar, stanowiący fundament naszego życia - dar Wolności i Niepodległości.

JZ

sieci społecznościowe