Prezydent Poznania przedstawił swoich zastępców

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przedstawił troje swoich zastępców. Są nimi: Jędrzej Solarski, Mariusz Wiśniewski i Natalia Weremczuk. Ze stanowiskiem pożegnał się Bartosz Guss. 

Na zdjeciu cztery osoby za stołem konferencyjnym - grafika artykułu
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przedstawił swoich zastępców

Pierwszym zastępcą będzie Jędrzej Solarski. Do tej pory w jego pieczy znajdowały się m.in. wydziały: Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu, Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, a także Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

Drugim zastępcą zostaje Mariusz Wiśniewski. Dotychczas nadzorował m.in. Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego, a także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wydziały: Oświaty, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa czy Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Trzecim zastępcą została Natalia Weremczuk, radczyni prawna, od 2020 roku będąca dyrektorką Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W tym czasie pracownia przygotowała projekt nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania"  - konstytucję przestrzenną Poznania, 61 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym ochronne dla poznańskich Szacht czy Cytadeli, plan dla nowego parku linearnego na Górczynie, a także plany inwestycyjne dla obiektów poprzemysłowych). Wcześniej zajmowała się m.in. analizą i wyznaczaniem standardów prawnych stosowanych przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Jako pełnomocniczka prezydenta i rady miasta skutecznie reprezentowała Poznań przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

- Przed nami kolejne wyzwania, a w związku z tym drobne korekty - mówił Jacek Jaśkowiak. - Najbardziej zależy nam na tym, by skupić się na kwestiach związanych z kulturą. Chcemy wybudować najlepszą filharmonię oraz lepiej wykorzystać konkurs im. Wieniawskiego. Dlatego pierwszym zastępcą zostaje Jędrzej Solarski - to symboliczne położenie nacisku na kulturę. Drugim zastępcą będzie Mariusz Wiśniewski. 9,5 roku współpracy z nim dało nam najnowocześniejszy transport publiczny w Polsce i sprawne przejście przez trudną deformę oświaty, przez kumulację roczników w szkołach. W Poznaniu sprawdził się też model, w którym nie powierzamy funkcji w układzie politycznym, ale dajemy szansę osobom, które już się sprawdziły. Stąd decyzja o powołaniu Natalii Weremczuk. Zaważyły na tym osiągnięcia pani dyrektor związane ze "Studium...": zaplanowanie więcej zieleni, przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb poznaniaków w zakresie nowych mieszkań, umiejętność rozmów z wieloma ludźmi i szukania kompromisów. 

Prezydent Poznania, pożegnał się też ze swoim dotychczasowym zastępcą, Bartoszem Gussem. 

- Dziękuję za wszystko, co się do tej pory udało zrobić - mówił prezydent Poznania. - Przed Bartoszem kolejne, niełatwe zadania. Przez wiele lat pracy w urzędzie udało mu się uregulować wiele kwestii z Kościołem. Jego zasługą jest też sprawne wyjście Poznania z GOAP-u i reforma systemu gospodarki odpadami, budowa nowego schroniska dla zwierząt, zawarcie umowy ze spółką Wyborowa, opracowanie koncepcji nowego dworca kolejowego czy zakończenie procesu uchwalania uchwały krajobrazowej. Gdyby nie tak długa lista osiągnięć, nie wiem, czy zgodziłbym się na jego odejście.

Bez zmian pozostaje zakres obowiązków skarbnika i sekretarza miasta. Funkcje te będą nadal sprawować odpowiednio Piotr Husejko i Stanisław Tamm.

AW