VI Ratajski Przegląd Teatrów Gimnazjalnych

W sobotę 5 kwietnia w Zespole Szkół OgÓlnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera na osiedlu Czecha w Poznaniu odbył się VI Ratajski Przegląd Teatrów Gimnazjalnych.

W przeglądzie wystąpiły zespoły:
"O! Szóstka" z Gimnazjum nr 6 w Poznaniu, "Ad Astra" z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolski w Biedrusku, "Ogniki" z Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, "Grupa 57" z Gimnazjum nr 57 w Poznaniu, "Przyjaciel Diabła" z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie oraz "A to my" z Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 4 w Poznaniu. W trakcie przeglądu widzowie zobaczyli przedstawienia oparte na tekstach własnych oraz tekstach Gombrowicza, Mrożka, Szymborskiej. Jury, w skład, którego wchodzili: aktorka i reżyserka
Teresa Gąsiorowska, aktor Sebastian Grek oraz dyrektor ZSO 4 Marek Kordus uhonorowało nagrodami trzy zespoły. Pierwsze miejsce uzyskał zespół "A to my", drugie "Grupa 57", a trzecie "O! Szóstka". Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz nagrody - rekwizyty teatralne, opiekunowie - podziękowania, a wszyscy uczestnicy symboliczne upominki i słodycze. Zespół, który zajął pierwsze miejsce będzie miał możliwość wystąpienia w CK Zamek w ramach Sceny Prezentacji Młodych. Po ogłoszeniu wyników odbyły się warsztaty, w trakcie których zaproszeni aktorzy dzielili się swoimi uwagami na temat obejrzanych spektakli.