Zawody szkolne XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody szkolne XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2008 r. Do zawodów zgłoszonych zostało 15117 uczniów z 944 szkół ponadginmazjanych z całej Polski, co potwierdza, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się niesłabnącą popularnością. W porównaniu do roku ubiegłego liczba szkół przystępujących do zawodów jest wyższa o ponad 15%.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje zawody nieprzerwanie od 1987 r. Aktualnie Komitetowi Głównemu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Owsiak. Myślą przewodnią tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, przeprowadzanej pod honorowym patronatem Ministra Środowiska prof. dr hab. inż. Macieja Nowickiego, jest "Środowisko naturalne w procesie gospodarowania".

Konstrukcja zawodów Olimpiady ma na celu nie tylko sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak również sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia.

Podczas zawodów tego etapu Olimpiady uczestnicy przygotowywali esej, w którym mieli omówić konsekwencje społeczno-gospodarcze obecnych tendencji zmian klimatycznych oraz przedstawić własną propozycję ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Ponadto rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 35 pytań testowych, w których należało wskazać najlepszą odpowiedź spośród czterech podanych.

Olimpiada pomaga wyłaniać najbardziej utalentowaną młodzież do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Przyczynia się ona także do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Warto odnotować, że w tym roku dzięki wsparciu mecenasów Olimpiady wszystkim uczestnikom zawodów i ich nauczycielom (łącznie ponad 16 tys. osób) zostały przekazane nieodpłatnie egzemplarze książki prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008).

Na laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli oraz najlepszych szkół czekają cenne nagrody ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierają: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, Biuro Informacji Kredytowej, Centrum Edukacji Statystycznej GUS, C.H. Beck, Difin, Fakro, Format Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja BRE Banku, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Mennica Polska SA, "Nowe Życie Gospodarcze", PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, "Rynek Kapitałowy", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zawodów kolejnego etapu nastąpi do 30 listopada 2008 r. Ogólnopolski finał XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został zaplanowany na 28 i 29 marca 2009 r.

Więcej o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na stronie internetowej: www.pte.pl/owe.

sieci społecznościowe