Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W piątek 29 maja 2009 r. odbyło się uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Trzydziestu najlepszych laureatów, wyłonionymi spośród ponad 15 tys. uczestników zgłoszonych do tej edycji zawodów Olimpiady, na spotkanie do Ministerstwa Finansów zaprosił Minister Finansów Jan V. Rostowski.

Zwycięzca XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Wacław Kacmajor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej  RP w Gdyni otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów w wysokości 10 tys. zł oraz nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wszyscy laureaci w bieżącej edycji Olimpiady otrzymali wysokiej klasy komputery przenośne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej. Wśród nagród dla laureatów znalazły się także stypendia naukowe i nagrody pieniężne, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na większość wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

W spotkaniu w Ministerstwie Finansów uczestniczyli także opiekunowie naukowi laureatów i dyrektorzy najlepszych szkół, którzy także zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Najlepsza szkoła - III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej  RP w Gdyni - otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu pamiątkowe puchary ufundowane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łączna wartość nagród w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przekroczyła 275 tys. zł.

Po spotkaniu w Ministerstwie Finansów laureaci i opiekunowie naukowi odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie spotkali się z Członkiem Zarządu GPW Lidią Adamską.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, organizowana jest od roku 1987 przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Należy ona do najbardziej popularnych konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnokrajowym. Skierowana jest ona do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Myślą przewodnią XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było "Środowisko naturalne w procesie gospodarowania". Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął Minister Środowiska prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki.

Podstawowym celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na stronie internetowej www.pte.pl/owe

sieci społecznościowe