Co łączy koniunkturę gospodarczą i edukację młodzieży?

Odpowiedź na to pytania brzmi: XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej! Hasło przewodnie bieżącej edycji Olimpiady, która odbywa się pod honorowym patronatem wicepremiera RP, ministra gospodarki Waldemar Pawlak, to "Wahania koniunktury a rozwój gospodarki"..

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się w środę 6 stycznia 2010 r. w siedemnastu komitetach okręgowych zlokalizowanych w największych miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1061 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych spośród ponad 14 tys. zgłoszonych do zawodów uczniów. Chęć udziału w zawodach Olimpiady w bieżącym roku szkolnym zgłosiło łącznie 837 szkół z całej Polski.

Uczestnicy zawodów okręgowych mieli napisać i opisać mechanizmy oddziaływania negatywnych, zewnętrznych impulsów koniunkturalnych na gospodarkę Polski. Oprócz tego uczestnicy rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań testowych.

Spośród uczestników zawodów okręgowych wyłonionych zostanie stu najlepszych, którzy wezmą udział w zawodach centralnych XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Odbędą się one 20 i 21 marca 2010 r. Uczestnicy Olimpiady rywalizują o wiele cennych nagród. Wśród nich, jak co roku, znajdą się: indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce (do wyboru ponad 40 uczelni!), nagrody pieniężne, stypendia naukowe, wyjazdy zagraniczne oraz szereg nagród rzeczowych. Również dla nauczycieli oraz najlepszych szkół przygotowywane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r., jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada jest jednym z najważniejszych zamierzeń społecznej edukacji ekonomicznej. Skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i należy do najbardziej popularnych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierają: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Banku Rozwoju Eksportu, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Narodowy Bank Polski, "Nowe Życie Gospodarcze", PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz pytania i odpowiedzi z zawodów szkolnych i okręgowych są dostępne na stronie internetowej www.pte.pl/owe

.

sieci społecznościowe