XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej rozstrzygnięta!

W dniach 20 i 21 marca 2010 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W dwudniowych finałach do rywalizacji stanęło 99 najlepszych uczestników wyłonionych spośród ponad 14 tys. zgłoszonych do zawodów uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

1 - grafika artykułu
1

Zwycięzcą XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Drugie miejsce przypadło ex aequo Antoniemu Karśnickiemu z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz Maciejowi Zdrolikowi z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Na trzecim miejscu znalazł się Konrad Bąbliński z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Hasło przewodnie Olimpiady w bieżącym roku szkolnym to "Wahania koniunktury a rozwój gospodarki". Honorowy patronat nad XXIII Olimpiadą objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne   (www.pte.pl) jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co szczególnie było widać podczas części ustnej zawodów. Świadczy o tym już sam fakt, że 30 najlepszych uczestników zajęło tylko 16 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przyznał łącznie 30 tytułów laureata i 69 tytułów finalisty. W gronie laureatów XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej znalazły się 3 dziewczyny i 27 chłopców.

Najlepszymi szkołami w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (3 laureatów), VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2 laureatów), VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie (2 laureatów), XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (2 laureatów), XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie (2 laureatów) oraz LXIX Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie (2 laureatów).

Wśród nagród dla laureatów i ich nauczycieli znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierają: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Banku Rozwoju Eksportu, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Narodowy Bank Polski, "Nowe Życie Gospodarcze", PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz pytania i odpowiedzi z zawodów są dostępne na stronie internetowej www.pte.pl/owe.

[OWE]

e-mail: owe@pte.pl

sieci społecznościowe