Ruszyła XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W bieżącym roku szkolnym już po raz dwudziesty piąty młodzież będzie rywalizować w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie jubileuszowej XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmi "W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego".

logo - grafika artykułu
Logo OWE

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli. Do zawodów poprzedniej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie ponad 12 tys. uczniów z 724 szkół.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Zawody Olimpiady są trzystopniowe: zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 9 listopada 2011 r., zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 13 stycznia 2012 r., a zawody III stopnia (centralne) odbędą się 24 i 25 marca 2012 r.

Olimpiada przyczynia się nie tylko do upowszechniania wiedzy o współczesnej go­spodarce. Sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są już uznanymi w kraju naukowcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szcze­bla administracji rządowej.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

 Termin zgłoszeń do zawodów XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej upływa 30 września 2011 r. Szczegóły na stronie internetowej: www.pte.pl/owe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!

sieci społecznościowe