Podsumowanie projektu Health & Greenspace - Zdrowe, zielone przestrzenie miejskie (URBACT III)

Health&Greenspace to międzynarodowa sieć miast, planujących działania w zakresie projektowania i zarządzania błękitną i zieloną infrastrukturą, współpracujących ze sobą i wymieniających dobre praktyki i wiedzę ekspercką.W latach 2019-2022 Miasto Poznań i partnerzy sieci skupiali się na korzyściach dla zdrowia fizycznego i psychicznego miejskich terenów zieleni, a także na tematach związanych z jakością powietrza oraz zmniejszeniem stresu cieplnego w miastach.

W ramach realizacji działań w Poznaniu powstała międzywydziałowa Lokalna Grupa URBACT złożona

z kilkudziesięciu przedstawicieli wydziałów i jednostek miejskich, ale również przedstawicieli organizacji pozarządowych i poznańskich uczelni. Przez dwa lata współpracy, wspólnych spotkań i warsztatów, opracowano publikacją pn. "ZIELONY PLAN DLA POZNANIA". Plan to rzetelna analiza jakiej dokonała Lokalna Grupa na bazie wiedzy i doświadczeń ludzi, którzy na co dzień pracują w różnych obszarach i na różnych poziomach "zielono-błękitnej" tematyki. Dokument prezentuje obszary problematyczne, określa cele strategiczne i operacyjne, identyfikuje realizowane dotychczas działania, wymagające wzmocnienia dzięki współpracy, a także przedstawia pomysły na nowe działania. Jest to punkt wyjścia i baza dla dalszych planów i realizacji w mieście oraz podejmowania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

W ramach projektu powstał również cykl szkoleń dotyczący tworzenia naturalnych placów zabaw w przestrzeniach publicznych, na przykładzie poznańskich przedszkoli.

Wymianie doświadczeń między partnerami projektu towarzyszyły wizyty studyjne, również z udziałem członków Lokalnej Grupy URBACT. W dniach 10-12 maja 2022 roku wizyta studyjna miała miejsce w Poznaniu. Miastom partnerskim zaprezentowano m.in. naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach, ogród pływający i Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa przy Bramie Poznania, tereny nadwarciańskie, w tym m.in. plaże miejskie i Wartostradę, zieleń przyuliczną na Jeżycach, infrastrukturę i działania Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na Malcie i nad Jeziorem Strzeszyńskim, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz kliny zieleni, w tym Park Cytadela.

20 czerwca 2022 roku w Bramie Poznania odbyła się konferencja podsumowująca realizację dwóch komplementarnych projektów promujących koncepcję wdrażania rozwiązań wspierających przyrodę w miastach: projektu Health&Greenspace oraz projektu Connecting Nature, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Podczas konferencji zaprezentowano trzy publikacje zachęcające do planowania działań i ich realizacji, w oparciu o koncepcje rozwiązań opartych na przyrodzie, tzw. NBS-Nature-based Solutions:

1. Zielony plan działania dla Poznania (dostępny pod artykułem)

2. Rozwiązania wspierające przyrodę w mieście. Przewodnik i inspiracje

3. Katalog dobrych praktyk otwierania ROD (dostępny w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta)

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Podsumowanie projektu Health & Greenspace - Zdrowe, zielone przestrzenie miejskie (URBACT III)
  • Działania Health&Greenspace