Działania Health&Greenspace

Bardziej zielone miasta, zdrowsi mieszkańcy

Miasto Poznań jest partnerem projektu Health&Greenspace w obszarze zieleni wpływającej na zdrowie mieszkańców miasta, w ramach Sieci Planowania Działań Programu URBACT, współfinansowanej i wspieranej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Programu URBACT III.

Program URBACT pomaga miastom opracowywać praktyczne rozwiązania, które są innowacyjne i zrównoważone oraz integrują w ramach zagadnień miejskich, kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Health&Greenspace to międzynarodowa sieć 9 miast współpracujących ze sobą w celu łączenia, projektowania i zarządzania zieloną infrastrukturą z polityką i praktykami zdrowotnymi w miastach. Projekt koncentruje się na korzyściach psychicznych i fizycznych wynikających z obecności zieleni miejskiej oraz jej roli w poprawie zdrowia społecznego, jakości powietrza oraz zmniejszeniu stresu cieplnego w miastach. Działania sieci są powiązane zarówno z fizycznymi zmianami w środowisku miejskim, jak i promocją działań społecznych na terenach zielonych.

PARTNERZY PROJEKTU:

Budapeszt Hegyvidék - 12 Dzielnica-Partner koordynujący; Messina; Suceava; Tartu; Miasto Poznań; Espoo; Limerick City and County Council; Santa Pola Council;  Municipality of Breda.

DZIAŁANIA PLANOWANE W RAMACH SIECI BĘDĘ REALIZOWANE W RAMACH DWÓCH FAZ:

Faza 1

6 miesięcy

2 września 2019 - 2 marca 2020

Faza 2

24 miesiące (po akceptacji wniosku do 2 fazy)

maj 2020 - maj 2022.