Ogrody społeczne i ogrody otwarte

Ogrody społeczne to niewielkie miejskie przestrzenie, działki, zagospodarowane przez lokalną społeczność na tereny zielone. Funkcjonowanie ogrodów społecznych opiera się na zaangażowaniu mieszkańców i różnych grup, umożliwia wspólne spędzanie czasu i prowadzenie aktywności związanych z uprawami miejskimi, ale i relacjami międzyludzkimi. 

W Poznaniu funkcjonuje kilka takich ogrodów, np. prowadzonych przez Kolektyw Kąpielisko na Łazarzu, w ramach Generatora Malta na Łazarzu i Wildzie (Ogród Łazarz, Ogród Wilda), czy na Os. Czecha-w ramach współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Młodych oraz firmy wydawniczej Abrys.

Ogrody otwarte natomiast są przykładem wykorzystania już istniejących zielonych przestrzeni, przynależnych do konkretnych instytucji czy osób prywatnych i ich otwarcia, w różnym stopniu, na mieszkańców.


Ogród Otwarty przy Przedszkolu nr 42 na Wildzie to projekt pilotażowy realizowany przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta we współpracy z Przedszkolem nr 42 (ul. Prądzyńskiego 15a) oraz inicjatywą Projekt Zieleniak. Celem projektu jest zagospodarowanie ogródka przedszkolnego tak, żeby lepiej zaspokajał potrzeby przedszkola i jednocześnie był otwarty dla mieszkańców Wildy.

Ogród Otwarty to połączenie idei ogrodu społecznego i naturalnego miejsca zabaw, otwartego dla dzieci i dorosłych, w szczególności korzystających z przedszkola, sąsiedniego żłobka i szkoły podstawowej, a także mieszkańców pobliskich kamienic. To miejsce, w którym dzieci mogą doświadczać przyrody, dorośli odpoczywać, a chętne osoby mogą uprawiać rośliny.

W sezonie letnim ogród dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-20.00, a zimą od 13.00 do 17.00. W weekendy ogród otwierany jest na indywidualną prośbę, można tam zorganizować urodziny, piknik, warsztaty. W zależności od zainteresowania mieszkańców, dostępność ogrodu i sposób jego funkcjonowania może być stopniowo rozszerzany.

Projekt realizowany jest od marca 2017 r. Ogród przedszkolny o powierzchni 3 600 m2, ze starodrzewem, położony w miejscu oddzielonym od ruchu ulicznego kamienicami, mimo ogromnego "zielonego" potencjału był bardzo słabo zagospodarowany. Realizacja projektu umożliwiła z jednej strony zagospodarowanie części przedszkolnej ogrodu - uporządkowanie terenu, nasadzenie roślin, instalację nowych urządzeń dla dzieci. Dodatkowo wydzielono fragment ogrodu o powierzchni ok. 350 m2, który został udostępniony mieszkańcom w formie ogrodu otwartego.

Koncepcja funkcjonowania Ogrodu Otwartego została wypracowana w trakcie warsztatów konsultacyjnych z udziałem potencjalnych użytkowników, pod kierunkiem architekta krajobrazu.

Na tej podstawie powstał projekt zagospodarowania ogrodu. Następnie przeprowadzono prace w ogrodzie, w kilku etapach obejmujących usunięcie starego, zniszczonego asfaltu, uporządkowanie terenu, nowe nawierzchnie z piasku, ziemi i trawy, usypanie pagórka, remont piaskownicy, wygrodzenie ogrodu otwartego i utwardzenie nawierzchni, wykonanie bramy i podjazdu do ogrodu otwartego. Następnie zamontowano małą architekturę - altanę, hamaki, siedziska oraz posadzono rośliny.

Ogród działa od kwietnia 2018 r. W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. przeprowadzono w ogrodzie cykl weekendowych warsztatów rodzinnych, integrujących mieszkańców i promujących ideę ogrodu, było to m.in. wspólne sadzenie rabat, budowa domku dla owadów, kuchni błotnej.