Ogrody pływające

Co to są ogrody pływające?

Ideą wodnych/pływających ogrodów jest poprawa naturalnych ekosystemów i wprowadzanie różnorodności biologicznej w miastach. Pływające ogrody stwarzają warunki do powstawania unikalnych ekosystemów w mieście. Na szatę roślinną składają się głównie gatunki rodzime, ale ogród może ewoluować i rozwijać się poprzez nanoszenie przez wiatr i ptactwo nowych nasion. Powierzchnia staje się wtedy bujniejsza i bogatsza gatunkowo.

Koncepcja ogrodów pływających, stworzona i realizowana w Polsce przez Fundację OnWater.pl z Wrocławia, jest także innowacyjną metodą wprowadzania zieleni do miast, poprawy estetyki wybrzeży rzeki, a także ma wpływ na poprawę jakości wody (tzw. funkcja filtracyjna, polegająca na wyłapywaniu zanieczyszczeń toni wodnej) oraz powietrza. Ogrody pełnią również funkcję lęgową - stanowią oazę dla kaczek, łabędzi i innego ptactwa wodnego, a także dla płazów i owadów, natomiast pod powierzchnią toni wodnej - dla organizmów rzecznych.

Ogrody pływające - idea

Ogrody pływające to instalacje realizowane przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w ramach międzynarodowego projektu CONNECTING Nature (Program Ramowy Horyzont 2020) we współpracy z Fundacją OnWater.pl z Wrocławia.

W 2018 roku Fundacja OnWater.pl zaprojektowała i wykonała na rzece Warcie (w okolicach plaży miejskiej na Wildzie) trzy ogrody pływające pełniące funkcję filtrującą oraz lęgową. 

W 2019 roku kontynuując współpracę z Fundacją z Wrocławia powstały kolejne ogrody pływające na rzece Cybinie przy Bramie Poznania.

Kolejna realizacja powstała w sierpniu 2020 r. na Dużym Stawie w parku Wilsona. Wyspa wyposażona została w kosz lęgowy dla ptactwa wodnego. Ogrody Pływające w Parku Wilsona powstały dzięki środkom Rady Osiedla św. Łazarz przy współpracy z Palmiarnią Poznańską. W akcji uczestniczyli zainteresowani poznaniacy.

https://www.facebook.com/watch/?v=290300498730430&t=0

Koordynacja projektu: Agnieszka Dziubała, tel. (61) 878 5013, agnidz@um.poznan.pl, Magdalena Ciećkiewicz, tel. (61) 878 5826, magcie@um.poznan.pl, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.


Ogrody Pływające w parku Karola Marcinkowskiego oraz Parku Podolany im. prof. Leszka Bergera

W dniu 18 września 2021r. roku na terenie parku Karola Marcinkowskiego oraz Parku Podolany im. prof. Leszka Bergera w Poznaniu przeprowadzona została instalacja Pływających Ogrodów.

Jest to już kolejny wspólny projekt zrealizowany z inicjatywy Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urząd Miasta Poznania przez Fundację OnWater.pl z Wrocławia. Pływające Ogrody to unikalny projekt, którego celem jest wsparcie ekosystemów akwenów wodnych w Poznaniu. Jest to naturalna konstrukcja pływająca, która realizuje trzy podstawowe funkcje wg zasady 3w1.:

1. Bezpieczne miejsca pobytowe dla ptactwa wodnego w aglomeracji miejskiej.

2. Miejsca lęgowe wyposażone w specjalne kosze wiklinowe przeznaczony do zakładania gniazd przez kaczkę krzyżówkę w parkach miejskich.

3. Pływające Biofiltry, które w procesie fitoremediacji pozyskują z wody fosforany, azotany, nawozy rolnicze, detergenty oraz inne substancje niepożądane w akwenach wodnych. Specjalnie dobrane 12 gatunków roślinności wodnej sprawia, że bryła korzeniowa poniżej linii wody staję się również skutecznym schronieniem dla wielu gatunków ryb.

Współczesne aglomeracje miejskie zdominowane przez nadmierne zurbanizowanie stają się coraz bardziej obce dla ptactwa wodnego. Kolejną okolicznością jest wzrost populacji psów w dużych miastach, które nie zawsze wyprowadzane na smyczy stanowią zagrożenie dla ptactwa wodnego. Odpowiednia konstrukcja Pływające ogrody łączą w sobie niezbędne funkcje dla fauny i flory, a jednocześnie są naturalnym uzupełnieniem akwenów.

W uruchomieniu ogrodów udział wzięli przedstawiciele Rady Osiedla, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urząd Miasta Poznania oraz twórcy ogrodów z Fundacji OnWater.pl