Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe 2017 - II edycja

Pokaz oraz warsztaty tańca dla osób niesłyszących i słabosłyszących, podstawy języka migowego dla mieszkańców osiedla Św. Łazarz, festyny rodzinne, a także akcje namawiające do sprzątania po psach. To tylko niektóre z atrakcji, które od dwóch miesięcy mają miejsce na Łazarzu. Wszystko za sprawą realizowanych tam Lokalnych Inicjatywach Osiedlowych. Właśnie ruszyła druga edycja 2017. Mieszkańcy Łazarza po raz kolejny mogą zgłaszać swoje pomysły.

Warto przypomnieć, że "Lokalne Inicjatywy Osiedlowe" to projekt zainicjowany przez radnych osiedlowych i realizowany we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jego założeniem jest wsparcie i zachęcenie mieszkańców do aktywnego tworzenia i uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze społecznym, kształtujące tożsamość danego osiedla. W drugiej edycji każdy mieszkaniec Łazarza może złożyć wniosek - koncepcję na organizację projektu, eventu czy wydarzenia na swoim osiedlu. Zgłoszone wnioski będą podlegały ocenie komisji konkursowej, a autorzy zwycięskich projektów otrzymają środki na ich realizację - maksymalnie 8 tysięcy zł.

Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić wniosek konkursowy. Tu najważniejszy jest odpowiedni opis przedsięwzięcia, a także harmonogram realizacji. Zgłoszenia będą podlegały ocenie komisji konkursowej. Zaakceptowane przez nią działania muszą zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Zgłoszenia można składać w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do 20 lipca 2017. Po zakończeniu prac komisji konkursowej, zwycięskie projekty będzie można realizować już od początku września.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej