Program dla Śródmieścia

Program dla Śródmieścia

Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030

10 grudnia 2013 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LX/930/VI/2013 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030 zwanego w skrócie Programem dla Śródmieścia.

Załączniki


Założenia do Programu dla Śródmieścia

Główny celem Programu jest stworzenie podstawy dla zintegrowanej polityki Miasta Poznania wobec Śródmieścia. Ściśle określone cele, które mają zostać osiągnięte poprzez realizacje programu zostały dokładnie określone w załączniku do Uchwały nr XL/606/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012.