O mieście w przedszkolu i szkole - warsztaty 20.03.2019

O mieście w przedszkolu i szkole - to tytuł warsztatów dla nauczycieli poznańskich placówek oświatowych, które w marcu 2019 odbyły się w Concordia Design. Warsztaty zorganizowały Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Warsztat dotyczył sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej oraz o kształtowaniu i funkcjonowaniu miasta. Był on kontynuacją przeprowadzonego w listopadzie 2018 r. Seminarium pt. "Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej" skierowanego do dyrektorów poznańskich szkół. Warsztat prowadzony był przez doradców metodycznych i architektów, autorów projektu edukacyjnego "Wspólna, nie znaczy niczyja".

Podczas warsztatu zaprezentowane zostały materiały edukacyjne w formie scenariuszy lekcyjnych dla różnych grup wiekowych powstałe w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego "Wspólna, nie znaczy niczyja" realizowanego w latach 2014-2015 przez Miasto Poznań, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji i Politechnikę Poznańską. Warsztat prowadzony był w 3 grupach: dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W warsztacie uczestniczyło łącznie 58 nauczycieli.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej