Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Projekt CENTRUM I, II

Opis

Projekt Centrum to największa inwestycja rewitalizacyjna Poznania, zakładająca modernizację wielu elementów infrastruktury śródmieścia: ulic, chodników, torowisk tramwajowych a także budowę nowej linii tramwajowej. Inwestycja podzielona została na 2 etapy: CENTRUM I i CENTRUM II a każdy z etapów na zakresy, co pozwala dobrze zaplanować inwestycję w czasie.

Ul. św. Marcin to jedna z najważniejszych ulic centrum Poznania. Łączy okolice dworca PKP, tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich ze Starym Rynkiem. To tu rozpocznie się przebudowa w ramach Projektu CENTRUM. Św. Marcin Przez lata był ważnym ciągiem komunikacyjnym, miejscem handlu, usług i kultury. W ostatnich kilkunastu latach miejsce to straciło swoją świetność. Jesteśmy przekonani, że rewitalizacja ulicy pozwoli przewrócić jej reprezentacyjny charakter i sprawi, że poznaniacy będą bywać tu często.

Konsultacje Społeczne

Projektowanie i realizacja tak znaczących inwestycji powinny odbywać się w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną: mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dlatego z dużym wyprzedzeniem, już w marcu i maju 2015 r. odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami oraz właścicielami nieruchomości nt. koncepcji przebudowy ul. Św. Marcin. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację inwestycji: spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Przedstawiono koncepcję realizacji przedsięwzięcia oraz zbierano uwagi i opinie.

Informacje o spotkaniach można znaleźć pod ADRESEM.

W czerwcu 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe na temat projektu zmian tzw. ścisłego centrum Poznania tj. obszaru ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, alei Marcinkowskiego i placu Wolności. W badaniu uczestniczyło ponad 700 osób. Formularze ankiet dostępne były w trzech stanowiskach konsultacyjnych (w przestrzeni ulic: Św. Marcin, 27 Grudnia oraz placu Wolności), na stronie internetowej Miasta Poznania, trafiły także korespondencyjnie do ponad 600 właścicieli nieruchomości przedmiotowego obszaru.

Informacje o badaniu ankietowym

23 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty, które były kolejnym etapem konsultacji na temat projektu ścisłego centrum. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz eksperci, którzy służyli wsparciem i odpowiadali na pytania uczestników z zakresu: estetyki, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, zagadnień transportowych oraz zieleni. Na bazie zebranych spostrzeżeń i opinii opracowane zostały wytyczne projektowe do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, obejmującej obszar ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, al. Marcinkowskiego i placu Wolności.

Informacja na stronie

W efekcie spotkań i płynących z nich wniosków podjęto decyzję o przeprowadzeniu konkursu urbanistyczo-architektonicznego. Do przygotowania wytycznych do konkursu posłużyły wnioski zebrane w konsultacjach społecznych. 14 sierpnia 2015 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania.

Podsumowaniem całego procesu konsultacji są raporty, które udostępniono pod ADRESEM

Projekt CENTRUM opracowany został w oparciu o zwycięską pacę Studia ADS wybraną w konkursie "Poznań - Centrum Od Nowa"

Konkurs

Projekt Centrum - spotkania informacyjne

Trwają przygotowania do kolejnych etapów inwestycji realizowanych w ramach "Projektu Centrum". W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi, zapraszamy na dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców oraz mieszkańców objętych planowaną inwestycją.

Harmonogram realizacji projektu

Projekt Centrum podzielono na 2 etapy a każdy z etapów na zakresy:

CENTRUM I

Etap I: przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa.

wartość: 100 mln zł,

termin realizacji: 2016 -2020

dofinansowanie: 45,4 mln

Zakres projektu:

- przebudowa torowisk tramwajowych;

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym: zawężenie jezdni, poszerzenie chodników oraz budowa dróg rowerowych

- wprowadzenie zieleni.

Przebudowa ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajaczaka

Realizacja robót budowlanych II kwartał 2017- I kwartał 2019

Pozostały obszar projektu (27 Grudnia, Kantaka, Gwarna, Plac Gwarny, pozostałe odcinki ul. Św. Marcin, fragment al. Marcinkowskiego): realizacja do końca 2020.

CENTRUM II

Etap II: budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka

wartość: 130 mln zł

termin realizacji: 2019 r. - 2022 r.

dofinansowanie: 59,04 mln

Stan realizacji

Działania zrealizowane:

- podpisanie umowy z projektantami (Studio ADS 2) na wykonanie koncepcji wielobranżowej dla obszaru Projektu Centrum oraz projektu budowlanego dla ul. Św. Marcin (od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka),

- pozyskanie warunków technicznych dla obszaru projektu,

- inwentaryzacja zieleni na ul. Św. Marcin oraz wykonanie badań geotechnicznych,

- wykonano przekopy próbne w 3 lokalizacjach,

- wykonano badania georadarem na odcinku ul. Św. Marcin

- wykonano inwentaryzację infrastruktury i stworzono model 3D obszaru całego Programu Centrum (etap I + II),

- uzgodniono koncepcję wielobranżową oraz w uzgodnieniu projekt budowlany dla ul. Św. Marcin (od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka); w trakcie uzgodnień koncepcja dla pozostałych obszarów,

- ogłoszono przetarg na wykonawstwo i roboty budowlane na ul. Św. Marcin - kwiecień 2017 r. - trwa wybór wykonawcy.

Pod Adresem św. Marcin 57 działa punkt konsultacyjny, otwarty we wtorki i czwartki od 14:00 - 16:00, gdzie uzyskać można informacje o inwestycji a także zgłaszać i konsultować pytania i wątpliwości.

kontakt:

kontakt@projektcentrum.pl

tel: 61 87 85 660 (w godz. 07:30 - 15:30)

facebook.com/POZNAN

- Inwestycja realizowana jest przez Spółkę POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

- cały projekt koordynuje BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

- Projekt architektoniczny opracowało Studio ADS

- dodatkowe informacje: www.projektcentrum.pl

Aktualności

Remont Punktu Informacyjnego Programu Centrum 4.06.2019

Ze względu na remont pomieszczeń do 17 czerwca 2019 nieczynny będzie Punkt Informacyjny inwestycji Program Centrum, który mieści się przy ul. Św. Marcin 57.

Święty Marcin otwarty 7.03.2019

Na kilka dni przed planowanym terminem zakończyła się przebudowa ul. Święty Marcin, pomiędzy ulicami Gwarną a Ratajczaka.

Program centrum - kolejne prace projektowe 31.01.2019

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęły się prace projektowe związane z przebudową kolejnego odcinka ulicy Święty Marcin.

Przetarg na trasę tramwajową na ul. Ratajczaka 14.01.2019

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na opracowanie projektu budowlanego trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Ma ona powstać do 2022 roku.

Św. Marcin - koniec prac budowlanych 10.01.2019

Nowe witryny na Świętym Marcinie 18.10.2018

Projekt Centrum - przetarg na dalsze prace 12.10.2018

Wróć do listy