Projekt CENTRUM I, II

Opis

Projekt Centrum to największa inwestycja rewitalizacyjna Poznania, zakładająca modernizację wielu elementów infrastruktury śródmieścia: ulic, chodników, torowisk tramwajowych a także budowę nowej linii tramwajowej. Inwestycja podzielona została na 2 etapy: CENTRUM I i CENTRUM II a każdy z etapów na zakresy, co pozwala dobrze zaplanować inwestycję w czasie.

Ul. św. Marcin to jedna z najważniejszych ulic centrum Poznania. Łączy okolice dworca PKP, tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich ze Starym Rynkiem. To tu rozpocznie się przebudowa w ramach Projektu CENTRUM. Św. Marcin Przez lata był ważnym ciągiem komunikacyjnym, miejscem handlu, usług i kultury. W ostatnich kilkunastu latach miejsce to straciło swoją świetność. Jesteśmy przekonani, że rewitalizacja ulicy pozwoli przewrócić jej reprezentacyjny charakter i sprawi, że poznaniacy będą bywać tu często.

Konsultacje Społeczne

Projektowanie i realizacja tak znaczących inwestycji powinny odbywać się w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną: mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dlatego z dużym wyprzedzeniem, już w marcu i maju 2015 r. odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami oraz właścicielami nieruchomości nt. koncepcji przebudowy ul. Św. Marcin. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację inwestycji: spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Przedstawiono koncepcję realizacji przedsięwzięcia oraz zbierano uwagi i opinie.

Informacje o spotkaniach można znaleźć pod ADRESEM.

W czerwcu 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe na temat projektu zmian tzw. ścisłego centrum Poznania tj. obszaru ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, alei Marcinkowskiego i placu Wolności. W badaniu uczestniczyło ponad 700 osób. Formularze ankiet dostępne były w trzech stanowiskach konsultacyjnych (w przestrzeni ulic: Św. Marcin, 27 Grudnia oraz placu Wolności), na stronie internetowej Miasta Poznania, trafiły także korespondencyjnie do ponad 600 właścicieli nieruchomości przedmiotowego obszaru.

Informacje o badaniu ankietowym

23 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty, które były kolejnym etapem konsultacji na temat projektu ścisłego centrum. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz eksperci, którzy służyli wsparciem i odpowiadali na pytania uczestników z zakresu: estetyki, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, zagadnień transportowych oraz zieleni. Na bazie zebranych spostrzeżeń i opinii opracowane zostały wytyczne projektowe do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, obejmującej obszar ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, Ratajczaka, al. Marcinkowskiego i placu Wolności.

Informacja na stronie

W efekcie spotkań i płynących z nich wniosków podjęto decyzję o przeprowadzeniu konkursu urbanistyczo-architektonicznego. Do przygotowania wytycznych do konkursu posłużyły wnioski zebrane w konsultacjach społecznych. 14 sierpnia 2015 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania.

Podsumowaniem całego procesu konsultacji są raporty, które udostępniono pod ADRESEM

Projekt CENTRUM opracowany został w oparciu o zwycięską pacę Studia ADS wybraną w konkursie "Poznań - Centrum Od Nowa"

Konkurs

Projekt Centrum - spotkania informacyjne

Trwają przygotowania do kolejnych etapów inwestycji realizowanych w ramach "Projektu Centrum". W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi, zapraszamy na dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców oraz mieszkańców objętych planowaną inwestycją.

Harmonogram realizacji projektu

Projekt Centrum podzielono na 2 etapy a każdy z etapów na zakresy:

CENTRUM I

Etap I: przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa.

wartość: 100 mln zł,

termin realizacji: 2016 -2020

dofinansowanie: 45,4 mln

Zakres projektu:

- przebudowa torowisk tramwajowych;

- przebudowa układu komunikacyjnego w tym: zawężenie jezdni, poszerzenie chodników oraz budowa dróg rowerowych

- wprowadzenie zieleni.

Przebudowa ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajaczaka

Realizacja robót budowlanych II kwartał 2017- I kwartał 2019

Pozostały obszar projektu (27 Grudnia, Kantaka, Gwarna, Plac Gwarny, pozostałe odcinki ul. Św. Marcin, fragment al. Marcinkowskiego): realizacja do końca 2020.

CENTRUM II

Etap II: budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka

wartość: 130 mln zł

termin realizacji: 2019 r. - 2022 r.

dofinansowanie: 59,04 mln

Stan realizacji

Działania zrealizowane:

- podpisanie umowy z projektantami (Studio ADS 2) na wykonanie koncepcji wielobranżowej dla obszaru Projektu Centrum oraz projektu budowlanego dla ul. Św. Marcin (od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka),

- pozyskanie warunków technicznych dla obszaru projektu,

- inwentaryzacja zieleni na ul. Św. Marcin oraz wykonanie badań geotechnicznych,

- wykonano przekopy próbne w 3 lokalizacjach,

- wykonano badania georadarem na odcinku ul. Św. Marcin

- wykonano inwentaryzację infrastruktury i stworzono model 3D obszaru całego Programu Centrum (etap I + II),

- uzgodniono koncepcję wielobranżową oraz w uzgodnieniu projekt budowlany dla ul. Św. Marcin (od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka); w trakcie uzgodnień koncepcja dla pozostałych obszarów,

- ogłoszono przetarg na wykonawstwo i roboty budowlane na ul. Św. Marcin - kwiecień 2017 r. 

- zakończono prace przy modernizacji ulicy na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka - marzec 2019,

- podpisano umowę na realizację kolejnego etapu prac - luty 2021

kontakt:

kontakt@projektcentrum.pl

tel: 61 87 85 660 (w godz. 07:30 - 15:30)

facebook.com/POZNAN

- Inwestycja realizowana jest przez Spółkę POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

- cały projekt koordynuje BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

- Projekt architektoniczny opracowało Studio ADS

- dodatkowe informacje: www.projektcentrum.pl

Aktualności

Działania społeczno-kulturalne w obszarze Programu Centrum 26.05.2023

Koniec prac na Al. Marcinkowskiego 17.05.2023

Tramwaje wróciły do centrum miasta 13.05.2023

Tramwaje wracają do centrum Poznania 26.04.2023

Przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Podgórnej 26.04.2023

Nowe drzewa zazielenią centrum 30.03.2023

Tramwaje pojadą ul. Towarową, zmiany przy pl. Ratajskiego 28.03.2023

Pierwszy przejazd techniczny przez ul. Św. Marcin i Towarową 18.03.2023

Nowy prawoskręt dla tramwajów niemal gotowy 01.03.2023

Na Św. Marcinie jest już gotowa większość nowego torowiska 08.02.2023

Przebudowa ul. Ratajczaka 30.01.2023

Program Centrum - kontynuacja prac 20.01.2023

Ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego w nowej odsłonie 02.01.2023

Program Centrum - sadzenie drzew na al. Marcinkowskiego 01.12.2022

Program Centrum - początek prac na pl. Wolności 28.11.2022

Początek prac na ul. 27 grudnia i Kantaka 28.10.2022

Nowa nawierzchnia na ul. Św. Marcin i al. Niepodległości 30.09.2022

Wiemy, kiedy tramwaje przejadą przez centrum 23.09.2022

Ostatnia prosta prac remontowych 30.08.2022

Drzewa przy ul. 27 Grudnia - Miasto słucha ekspertów 17.08.2022

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne 08.08.2022

Trwają analizy projektu ul. 27 Grudnia 26.07.2022

Informator o pracach w Centrum 25.07.2022

Przygotowania do kolejnego etapu Programu Centrum 04.07.2022

Dostawa kolejnych szyn na ul. Św. Marcin 01.07.2022

Trwają prace na ul. Św. Marcin i al. Marcinkowskiego 30.06.2022

Co dalej z tramwajem na ul. Ratajczaka 13.06.2022

Trwają prace na ul. Św. Marcin 31.03.2022

Przetarg na budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka 02.02.2022

Trwa przebudowa ulicy Św. Marcin 26.01.2022

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Plac Wolności 13.01.2022

Przetarg na odnowę kolejnych ulic w centrum Poznania 05.01.2022

Przebudowa ul. Św. Marcin 17.12.2021

Zmiany organizacji ruchu na ul. Św. Marcin 22.11.2021

Wiązy i platany na ul. Św. Marcin 18.11.2021

Rozpoczyna się przebudowa kolejnego odcinka ul. Św. Marcin 04.11.2021

Przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ul. Św. Marcin 19.05.2021

Startuje kolejny etap Programu Centrum 01.04.2021

Kontynuacja Programu Centrum: zmiany w organizacji ruchu 26.03.2021

Nowy łuk dla tramwajów na pl. Wiosny Ludów 12.03.2021

Święty Marcin po dwóch latach od przebudowy 10.03.2021

Podpisanie umowy na realizację kolejnego etapu Programu Centrum 11.02.2021

Tramwaj w ul. Ratajczaka - badania drgań 04.02.2021

Kontynuacja Programu Centrum - ogłoszono przetarg 25.09.2020

Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka 30.03.2020

Konsultacje w związku z tramwajem na ul. Ratajczaka 19.02.2020

"Rewolucja" na Świętym Marcinie po raz kolejny doceniona 12.02.2020

Donice z zielenią na Świętym Marcinie 03.01.2020

Skrzyżowanie ul. Św. Marcin, Towarowej i al. Niepodległości - propozycje zmian 03.07.2019

Podpisano umowę na zaprojektowanie trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka 19.06.2019

Dalsze zmiany w Centrum - spotkanie informacyjne 21.03.2019

Święty Marcin otwarty 7.03.2019

Nowy przystanek w centrum 04.03.2021

Odnawiamy centrum miasta - spotkanie 26.02.2019

Program centrum - kolejne prace projektowe 31.01.2019

Przetarg na trasę tramwajową na ul. Ratajczaka 14.01.2019

Św. Marcin - koniec prac budowlanych 10.01.2019

Święty Marcin się zmienia i pięknieje 13.11.2018

Nowe witryny na Świętym Marcinie 18.10.2018

Projekt Centrum - przetarg na dalsze prace 12.10.2018

Zieleń wraca na ulicę Św. Marcin 28.09.2018

Tramwaje znów na Marcinie - impreza powitalna 12.09.2018

Św. Marcin na właściwych torach 03.07.2018

Remont - i co dalej? 20.06.2018

Ulica Święty Marcin atrakcyjna dla najemców 30.05.2018

Projekt Centrum - przebudowa skrzyżowania we współpracy z uczelniami wyższymi 17.04.2018

Projekt Centrum - spotkania informacyjne 29.11.2017

Reanimacja ul. Św. Marcin 30.08.2017

Ulica Święty Marcin - umowa podpisana 18.08.2017

Projekt CENTRUM wchodzi w fazę realizacji 09.08.2017

Budimex przebuduje ul. Św. Marcin 28.07.2017

Unijne miliony na przebudowę ścisłego centrum Poznania 25.07.2017

UE dofinansuje budowę trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka 14.07.2017

Galerie zdjęć:

  • Projekt CENTRUM I, II
    Projekt CENTRUM I, II Projekt CENTRUM I, II Projekt CENTRUM I, II Projekt CENTRUM I, II
Wróć do listy

sieci społecznościowe