Projekt Centrum - przetarg na dalsze prace

Kończy się przebudowa ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Gwarną i Ratajczaka, tymczasem Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły już przetarg na wykonawcę projektu przebudowy kolejnego odcinka w ramach Projektu Centrum - skrzyżowania ulic Św. Marcin/Niepodległości/ Towarowa. Ma tam m.in. powstać potrzebny skręt w ul. Towarową.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły już przetarg na wykonawcę projektu przebudowy kolejnego odcinka w ramach Projektu Centrum - skrzyżowania ulic Św. Marcin/Niepodległości/ Towarowa
Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły już przetarg na wykonawcę projektu przebudowy kolejnego odcinka w ramach Projektu Centrum - skrzyżowania ulic Św. Marcin/Niepodległości/ Towarowa

Przebudowany ma być układ komunikacyjny na skrzyżowaniu, zmodernizowane torowisko oraz wprowadzenie nowego przystanku tramwajowego i fragmentu torowiska umożliwiającego skręt z ul. Św. Marcin w ul. Towarową.

Przy poprzedniej przebudowie nie został on zbudowany. Gdyby był gotowy przed remontem ronda Kaponiera, trasy objazdów tramwajów mogłyby być krótsze. Można było wówczas zaoszczędzić kilka milionów złotych.

W przyszłości trasa tramwajowa przez ul. Towarową ma być przedłużona i poprowadzona przez Wolne Tory aż do ul. Hetmańskiej.

Projekt w 3D

Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Św. Marcin, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową.

Projekt ma zostać wykonany według najwyższych standardów i z użyciem nowoczesnej technologii BIM (Building Information Modeling). Ułatwi to skuteczne zarządzanie nim, umożliwi jeszcze lepszą koordynację prac oraz pozwoli na optymalizację kosztów inwestycji.

Po jej realizacji utworzoną dokumentację projektową będzie można załączyć do modelu 3D Miasta Poznań, który jest dostępny dla mieszkańców, projektantów i inwestorów na stronie GEOPOZ. Zasilenie modelu 3D tak szczegółową dokumentacją infrastruktury podziemnej w przyszłości zaowocuje szybszym uzgadnianiem dokumentacji projektowej z gestorami sieci.

Podmioty zainteresowane realizacją tego zamówienia mogą składać swoje oferty do 12 listopada 2018 roku. Wszystkie prace objęte jego zakresem muszą zostać wykonane i przekazane zamawiającemu do końca lipca 2019 roku.

Przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz Towarową będzie, po przebudowie odcinka ul. Święty Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, realizacją kolejnej części projektu "Program Centrum - etap I". Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Skrzyżowanie ul. Święty Marcin, Al. Niepodległości i ul. Towarowej to jedno z newralgicznych miejsc Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. Ma się stać ono przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów, studentów. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego. Aby osiągnąć te cele, godząc jednocześnie interesy wszystkich sąsiadów projektowanej przestrzeni, w wypracowywaniu wytycznych dla rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie uczestniczyły poznańskie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Muzyczna.

PIM, RB