Konferencja Connecting Nature Enterprise Summit

Konferencja Connecting Nature Enterprise Summit

Co łączy przedsiębiorczość z naturą? Jak wspierać gospodarkę opartą na naturze? Jak natura pobudza kreatywność i przedsiębiorczość? W jaki sposób łagodzić zmiany klimatyczne i chronić bioróżnorodność w miastach? Czym są naturalne place zabaw? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy wirtualnej konferencji Connecting Nature Enterprise Summit, która odbędzie się 29-30 czerwca 2021. Miasto Poznań jest gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia.

Connecting Nature Enterprise Summit to międzynarodowa konferencja organizowana przez konsorcjum europejskich miast, uczelni, organizacji i przedsiębiorców. Spotkanie w stolicy Wielkopolski dotyczy rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej błękitno-zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie.

- To obszar, który dynamicznie się rozwija. Jego ogromny potencjał w kontekście wzrostu gospodarczego, zgodnego z założeniami walki z kryzysem klimatycznym, obserwujemy w ostatnich latach w Europie i na świecie. Wdrażamy w mieście rozwiązania służące poprawie warunków środowiskowych i tym samym komfortu życia mieszkańców, i do tego samego staramy się motywować podmioty prywatne - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Gospodarzem konferencji zostało Miasto Poznań - partner projektu CONNECTING Nature finansowanego przez Program Horyzont 2020. Współorganizatorem spotkania jest lider projektu - Trinity College w Dublinie. Merytorycznie w konferencję włączyli się także specjaliści z Komisji Europejskiej. Eksperci podkreślają, że przedsiębiorstwa i organizacje tworzące produkty i usługi oparte na przyrodzie, oferują znaczący potencjał dla realizacji Zielonego Ładu oraz europejskiego Planu Odbudowy.

- Uczestnicy konferencji w ciągu dwóch dni będą mogli wziąć udział w licznych sesjach tematycznych oraz warsztatach, prowadzonych przez liderów i praktyków z branży NBE (nature-based entrepreneurship). Część zajęć zostanie przeprowadzonych w języku polskim. Będą one dotyczyły zagadnień skierowanych do polskich przedsiębiorstw i organizacji, wykorzystujących w swojej działalności błękitno-zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) oraz zainteresowanych wdrażaniem w mieście takich pomysłów, jak naturalne place zabaw, pływające ogrody, parki kieszonkowe czy ogródki działkowe - mówi Grzegorz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie poświęconej konferencji. Tam też dostępny jest szczegółowy program. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez Platformę CONNECTING Nature NBE. Instrukcja, jak dokonać zapisu, znajduje się w załączniku.

Sesje w języku polskim (z tłumaczeniem na język angielski):

Naturalne place zabaw w przestrzeni publicznej

Pilotażowe szkolenie będzie dotyczyło wdrażania w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie. Punktem wyjścia będą naturalne place zabaw, które od lat powstają na terenie Poznania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się o znaczącej roli takich miejsc i korzyściach, jakie płyną z wprowadzenia tego typu rozwiązań w miastach. Nie zabraknie też praktycznych informacji dla przedsiębiorców - architektów krajobrazu oraz producentów wyposażenia ogrodów i placów zabaw, a także instytucji odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną lub prywatną, w której można tworzyć naturalne place zabaw.

Co łączy kulturę i sektor kreatywny z naturą?

Podczas tego spotkania poruszona zostanie kwestia oddziaływania sektora kreatywnego i kultury (przedsiębiorców, artystów, projektantów oraz inicjatyw społecznych) na styl życia mieszkańców miast i wsi oraz popularność rozwiązań opartych na przyrodzie. Uczestnicy sesji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak my - jako konsumenci współdziałamy, myślimy, wykorzystujemy i cenimy przyrodę. Poznają też kilka innowacyjnych miejsc i koncepcji - m.in. Kontener Art i Szeląg oraz Pracownię Boruja i posłuchają, jak ich zarządcy pomogli przekształcić poznańskie brzegi rzek i przestrzenie publiczne.

Zysk i odpowiedzialność - znalezienie równowagi w gospodarce opartej na naturze

Jak przedsiębiorstwa działające w oparciu o naturę mogą rozwijać się w sposób rentowny bez naruszania swoich zasad? W jaki sposób wspierać gospodarkę opartą na naturze, jednocześnie zapewniając opłacalność i zwrot inwestycji? Odpowiedzi na te pytania postarają się znaleźć uczestnicy warsztatów. Wspólnie przedyskutują kwestie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i wzrostu gospodarczego.

Nowe podejście do użytkowania gruntów i planowania miejskiego

Sesja poświęcona będzie tematowi nieużytków miejskich i zachowaniu takich przestrzeni w mieście. To bezpośrednia odpowiedź na działania dotyczące łagodzenia zmian klimatycznych oraz wspierania i ochrony bioróżnorodności. Czas pandemii pokazał, że mieszkańcy miasta chętnie poszukiwali i korzystali z "dzikich", naturalnych terenów, a popyt na nieużytkowane przestrzenie wciąż wzrasta. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowane zostaną funkcje i korzyści płynące z ochrony oraz pozostawiania nieużytków, ale też liczne wyzwania, jakie stoją przed władzami miasta, by takie obszary pozostały niezagospodarowane.

Pełen program jest dostępny na stronie internetowej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej