Wartostrada

Opis

"Wartostrada" to droga pieszo-rowerowa w dolinie rzeki Warty. Biegnie przez tereny zalewowe łącząc się z układem ścieżek komunikacji poprzecznej. Budowie drogi towarzyszy budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, stojaków rowerowych, ławek, systemu monitoringu miejskiego i oznakowania. Inwestycja zrealizowana została na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wartostrada pełni funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków w zakresie infrastruktury rowerowej i potrzeb integracji systemu komunikacji rowerowej na poziomie metropolitalnym.

Projekt, finansowany w większej części ze środków europejskich, realizowany jest w ramach projektu P1 ZIT węzłów integracji. Drogi rowerowe są zlokalizowane w sąsiedztwie kluczowych węzłów komunikacyjnych transportu publicznego Miasta Poznania znajdujących się między innymi przy Rondzie Śródka i Rondzie Rataje.

Projekt Miasta Poznania "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Harmonogram realizacji projektu

Wartostrada zlokalizowana jest po obu brzegach rzeki Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy. W ramach projekty wykonano następujące prace:

odcinek 1 - wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi (zakres: budowa ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury) wraz z remontem nawierzchni ścieżki do ul. Droga Dębińska i przebudową odcinka przy Skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,

odcinek 2 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha (zakres: przebudowa nawierzchni ścieżki w Parku im. Tadeusza Mazowieckiego, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek 3 - od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria (zakres: montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury, montaż licznika rowerowego),

odcinek 3A - od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek 4 - od ul. Czartoria do Mostu Chrobrego (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego (zakres: budowa nawierzchni ścieżki wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym),

odcinek 5 - równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej (zakres: montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek 6 - od rzeki Głównej do rzeki Cybiny (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek 7 - alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek 9 - od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury),

odcinek 10 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - w Parku nad Wartą (zakres: remont nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury, montaż licznika rowerowego).

odcinek na cyplu za Mostem Bolesława Chrobrego do ul. Estkowskiego (zakres: budowa nawierzchni ścieżki, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego).

W dniu 29 września 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00.

Całkowita wartość projektu: 28 410 341,64 zł

Wydatki kwalifikowalne: 24 214 947,90 zł

Dofinansowanie (85%): 20 582 705,68 zł

Okres realizacji: 2015-2022

Stan realizacji

Wszystkie roboty budowlane w projekcie "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" zostały zrealizowane.

Koordynacja inwestycji - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania (poprzez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (w zakresie budowy nawierzchni ścieżki na odcinku 6 Wartostrady).

Aktualności

Wartostrada będzie dłuższa 13.05.2022

Wartostrada w nowej odsłonie 29.11.2021

Przebudowa Wartostrady 12.10.2021

Przebudowa Wartostrady 30.08.2021

Przebudowa Wartostrady - zmiany w Parku nad Wartą 08.07.2021

Przebudowa fragmentu Wartostrady 07.06.2021

Rusza przebudowa Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I 07.05.2021

Łącznik Wartostrady przy moście Chrobrego z nową nawierzchnią 18.11.2020

Wartostrada - rusza budowa łącznika przy moście Chrobrego 02.10.2020

Pięciu chętnych na przebudowę fragmentu Wartostrady 31.07.2020

Kolejne odcinki Wartostrady 02.07.2020

Łącznik przy moście Chrobrego dla rowerzystów i pieszych 09.06.2020

Nowy odcinek Wartostrady gotowy 6.03.2020

Wartostrada - budowa nowego odcinka 17.02.2020

Coraz bliżej ukończenia budowy nowego odcinka Wartostrady 07.01.2020

Nowy odcinek Wartostrady 26.11.2019

Oświetlenie i monitoring na Wartostradzie 13.02.2019

Nowe odcinki Wartostrady 21.12.2018

Galerie zdjęć:

Wróć do listy

sieci społecznościowe