Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Wartostrada

Opis

"Wartostrada" to droga pieszo-rowerowa w dolinie rzeki Warty. Biegnie przez tereny zalewowe łącząc się z układem ścieżek komunikacji poprzecznej. Budowie drogi towarzyszy budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, stojaków rowerowych, ławek, systemu monitoringu miejskiego i oznakowania. Inwestycja realizowana będzie na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wartostrada pełnić ma funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków w zakresie infrastruktury rowerowej i potrzeb integracji systemu komunikacji rowerowej na poziomie metropolitalnym.

Planowany projekt, finansowany w większej części ze środków europejskich realizowany jest w ramach projektu P1 ZIT węzłów integracji. Drogi rowerowe będą zlokalizowane w sąsiedztwie kluczowych węzłów komunikacyjnych transportu publicznego Miasta Poznania znajdujących się między innymi przy Rondzie Śródka i Rondzie Rataje.

Odcinki w ramach projektu Wartostrada są na różnym stopniu zaawansowania; część z nich już istnieje, część jest projektowana i dopiero zostanie wybudowana.

Projekt Miasta Poznania "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Harmonogram realizacji projektu

Wartostrada zlokalizowana będzie po obu brzegach rzeki Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy. Budowę można podzielić na następujące odcinki:

1. Odcinek 1 - wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi,

2. Odcinek 2 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha,

3. Odcinek 3 - od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria,

4. Odcinek 3A - od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie,

5. Odcinek 4 - od ul. Czartoria do ul. Chwaliszewo oraz do Mostu Chrobrego,

6. Odcinek 5 - równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej,

7. Odcinek 6 - od rzeki Głównej do rzeki Cybiny,

8. Odcinek 7 - alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT nad rzeką Cybiną,

9. Odcinek 8 - łącznik Wartostrady z Jeziorem Maltańskim,

10. Odcinek 9 - od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi,

11. Odcinek 10 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - w Parku nad Wartą

W dniu 29 września 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00.

Całkowita wartość projektu: 21.649.427,77 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21.649.427,77 zł

Dofinansowanie (75,75%): 16.399.441,51 zł

Okres realizacji: 2015-2020

Stan realizacji

Budowa Wartostrady na odcinku od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi - zadanie zrealizowane w sierpniu 2017.

Budowa Wartostrady na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - zadanie zrealizowane w lutym 2018 r.

Remont nawierzchni łącznika między Wartostradą a ul. Droga Dębińska od strony ul. Hetmańskiej - zadanie zrealizowane w sierpniu 2018 r.

Montaż stojaków rowerowych w okolicy Wartostrady przy strefach biwakowych - zadanie zrealizowane w sierpniu 2018 r.

Budowa oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Chrobrego wraz z wymianą nawierzchni na odcinku w Parku Tadeusza Mazowieckiego - zadanie obecnie realizowane, planowane zakończenie robót w lutym 2019 r.

Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I - zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonania robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zadanie jest obecnie realizowane - trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonanie projektu wydłużenia Wartostrady na cyplu na północ od Mostu Chrobrego do ul. Estkowskiego - planowane ogłoszenie postępowania przetargowego - październik 2018 r.

Koordynacja Inwestycji - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Aktualności

Przebudowa fragmentu Wartostrady 07.06.2021

Rusza przebudowa Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I 07.05.2021

Łącznik Wartostrady przy moście Chrobrego z nową nawierzchnią 18.11.2020

Wartostrada - rusza budowa łącznika przy moście Chrobrego 02.10.2020

Pięciu chętnych na przebudowę fragmentu Wartostrady 31.07.2020

Kolejne odcinki Wartostrady 02.07.2020

Łącznik przy moście Chrobrego dla rowerzystów i pieszych 09.06.2020

Nowy odcinek Wartostrady gotowy 6.03.2020

Wartostrada - budowa nowego odcinka 17.02.2020

Coraz bliżej ukończenia budowy nowego odcinka Wartostrady 07.01.2020

Nowy odcinek Wartostrady 26.11.2019

Oświetlenie i monitoring na Wartostradzie 13.02.2019

Nowe odcinki Wartostrady 21.12.2018

Wróć do listy

sieci społecznościowe