Rewitalizacja brzegów rzeki Warty

Mniej betonu, więcej zieleni - taki będzie efekt projektu "Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty". Rewitalizacja i uelastycznienie brzegów oraz zwiększenie retencji Warty nastąpi na odcinku między mostem Przemysła I (246 km biegu Warty) do rozwidlenia rzeki w Poznaniu (243,5 km).

Betonowe umocnienia na obu brzegach zostaną zastąpione koszami i materacami stalowymi, wypełnionymi kamieniem i wzmocnione drewnianą palisadą. Taka konstrukcja jest elastyczna i przepuszczalna. Kosze i materace zostaną dodatkowo uzupełnione gruntem i zamknięte biomatą, co pozwoli na pokrycie brzegów trawą. Remontem objęte zostaną też schody, tarasy i slipy, bo te elementy stanowią niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym. Dzięki temu brzegi będą zabezpieczone przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu przy wysokim stanie Warty. Zaplanowane działania opierają się na rozwiązaniach proekologicznych, wykorzystujących materiały naturalne (kamień i drewno). Wyeliminowane zostaną płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Projekt wykorzystuje rozwiązania techniczne w pełni dostosowane do prognozowanych zmian klimatu.

Obecna zabudowa powstała pod koniec lat 60. XX w. Od tego czasu beton uległ znacznej korozji, która doprowadziła do spękań, wykruszeń i licznych załamań. Pojawiły się nawet zapadliska stwarzające niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób, dla których brzegi Warty są miejscem sportu i rekreacji. Betonowe umocnienia nie przepuszczają też wody.

Tak zmienią się brzegi:

- na najbliższym rzece pochylonym pasie dostępne będą szerokie na dwa metry schody (stopnie o wysokości 15 cm i szerokości 45 cm) oraz 20-metrowe tarasy (wysokość 30 cm, szerokość 90 cm)

- slipy (pochylnie), podobnie jak tarasy i schody, zaprojektowano w miejscach istniejących obiektów; parametry: szerokość 3 m, długość 25 - 28 m, nachylenie podłużne 8 procent

- skarpy utworzone zostaną z materaca gabionowego (z drutu stalowego, wypełniony kamieniem i próchnicą) o grubości 30 cm, ułożonego na geowłókninie i podsypce z pospółki, co umożliwi wyrównanie powierzchni i możliwość filtracji wody; materac przykryty zostanie matą biodegradowalną w celu zapewnienia właściwego porostu traw

- Ciąg pieszy wzdłuż rzeki Warty po obu stronach o szerokości 2 m

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja). Projekt realizowany w latach 2018 - 2022. Wartość projektu: 21 738 718,66 zł, dofinansowanie z UE: 18 477 910,85 zł.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej