Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała ta będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

5 grudnia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVIII/1091/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania", w którym wskazała możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy).

Obecnie Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, tym samym nieruchomości objęte obszarem rewitalizacji nadal nie podlegają prawu pierwokupu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej