Treść formularza wniosku o wydanie zaświadczenia

Treść formularza wniosku o wydanie zaświadczenia

Wzór formularza wniosku o wydanie zaświadczenia oraz pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w pokoju 412.

W treści formularza wniosku należy wpisać:

adres nieruchomości,

numery ewidencyjne działek,

numer arkusza mapy,

obręb geodezyjny.

Dane dotyczące objęcia nieruchomości obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji można znaleźć w witrynie internetowej sip.geopoz.pl.

Należy wejść na stronę: http://195.216.117.150/sip/nmap/mapa/1/default

Po lewej stronie w "Warstwach tematycznych mapy" należy wybrać "Urbanistyka i architektura" oraz zaznaczyć "Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji".

Następnie po prawej stronie należy kliknąć w ikonę "Szukaj":

pierwszy sposób - wybrać "Działki ewidencyjne" oraz wpisać dane przedmiotowej działki (numer obrębu geodezyjnego, numer arkusza mapy oraz numer ewidencyjny działki - np. 51/29/11),

drugi sposób - wybrać "Punkty adresowe", wpisać dane przedmiotowej działki oraz kliknąć na pojawiający się wynik.

Szrafem zielonym zaznaczone są obszary zdegradowane, natomiast czerwonym szrafem zaznaczone zostały obszary rewitalizacji.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej