Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dostępna Przestrzeń Publiczna

"Poprawa dostępności architektonicznej w zakresie ewakuacji w budynkach Urzędu Miasta Poznania"

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych w budynkach Urzędu Miasta Poznania dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym os. z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami narządów ruchu/o ograniczonej możliwości poruszania się poprzez spełnienie wymogów dostępności określonych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2020r. poz.1062, ze zm.).Projekt obejmuje wyposażenie 5 budynków UMP w sprzęt niezbędny przy ewakuacji tj. krzesła ewakuacyjne.

Projekt realizowany w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna

Okres realizacji projektu: 02.11.2023-31.03.2025

Całkowita wartość projektu: 368 551,05 zł

Dofinansowanie: 294 840,84 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej