Program rządu holenderskiego Partners voor water

Program rządu holenderskiego Partners voor water


Masterplan "Rzeka w mieście"
Realizator: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Celem projektu Masterplan "Rzeka w mieście" będzie przeprowadzenie odpowiednich analiz co umożliwi szczegółowe zaplanowanie przyszłego rozwoju terenu rzeki Warty przy uwzględnieniu kwestii urbanistycznych i hydrologicznych (zagrożenie przeciwpowodziowe). Analiza będzie także obejmowała stworzenie spójnej listy projektów pilotażowych, które w przypadku swej realizacji zapewnią osiągnięcie celów związanych z poprawą zagospodarowania przestrzennego przez ułatwienie planowania inwestycji i wzrost atrakcyjności terenów nadbrzeżnych oraz nadanie miastu ożywiającego impulsu ekonomicznego poprzez spójną formę połączenia projektów przestrzennego zagospodarowania obszarów nad Wartą.
Okres realizacji: 2011-2012
Wartość projektu: 1 680 000 zł
Dofinansowanie: 1 596 000 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej