Ustawy i prawo lokalne

Ustawy i prawo lokalne

Poniżej prezentujemy Państwu katalog linków do treści dokumentów związanych z Rewitalizacją:

1. Gminny Program Rewitalizacji

Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania"

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lvi-1021-vii-2017-z-dnia-2017-11-07,71611

Uchwała Nr LVII/1058/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania"

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lvii-1058-vii-2017-z-dnia-2017-11-21,72096

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

http://bip.poznan.pl/bip/biuro-koordynacji-projektow-i-rewitalizacji-miasta,1043/news/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-miasta-poznania,c,8500/obwieszczenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-miasta-poznania,112659.html

Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania"

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537

Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia GPR

Uchwała Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xli-707-vii-2017-z-dnia-2017-01-24,66426/

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2017 r.

http://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-dotyczace-rewitalizacji-1,c,8500/

Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxviii-648-vii-2016-z-dnia-2016-11-22,65160/

2. Program dla Śródmieścia

Uchwała ws. Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2010-2014,8/lx-930-vi-2013-z-dnia-2013-12-10,49708/

3. Miejski Program Rewitalizacji

Uchwała ws. Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 2013

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2010-2014,8/lvii-892-vi-2013-z-dnia-2013-10-15,49035/

Uchwała ws. Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta Poznania

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxix-952-v-2010,32981/

4. Ustawy

Ustawa o rewitalizacji

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

5. Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała ws. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania"

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxv-339-vii-2016-z-dnia-2016-02-23,61199/%20

6. Zaświadczenia

Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxviii-648-vii-2016-z-dnia-2016-11-22,65160/