Rynek Łazarski

Opis

Rynek Łazarski jest głównym punktem tzw. "Dolnego Łazarza". Przez lata to właśnie w tym miejscu w świeże owoce i warzywa zaopatrywali się mieszkańcy nie tylko tej części Poznania. Przez ostatnie lata rynek, a także istniejące tam targowisko, stopniowo podupadało i konieczna stała się przebudowa rynku, jak i jego najbliższego sąsiedztwa. Nowy Rynek oprócz zmodernizowanej funkcji handlowej pełnić będzie także role miejsca spotkań, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych, służąc całej społeczności Łazarza.

W obecnie obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta 2020+ inwestycja wpisuje się w priorytet "Przyjazne Osiedla", którego celem jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia w ramach osiedli posiadających własny, wyjątkowy charakter. Projekt ten przyczyni się do wspierania tradycyjnego handlu targowiskowego, wydobycia, pielęgnowania i promowania unikatowości przestrzeni miejskiej Łazarza oraz ułatwi korzystanie z tej przestrzeni publicznej w celu podejmowania różnych wspólnych inicjatyw społecznych."

Konsultacje społeczne

W drugiej połowie 2015 rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji wytycznych programowych do planowanego konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego.

Podjęte działania mają na celu podniesienie atrakcyjności rynku Łazarskiego poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych i kulturowych, zahamowanie procesu degradacji, uzupełnienie rynku o nowe potrzebne atrakcyjne elementy pozwalające wykreować dla tego miejsca wysoką jakość wspólnej przestrzeni. Wpisują się również w cele ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, realizując program Przyjazne Śródmieście, w ramach którego prowadzona jest m.in. kontynuacja dawnego programu strategicznego dotyczącego śródmiejskich rynków i placów.

W ogłoszonym przez miasto konkursie na zagospodarowanie rynku wzięło udział 25 pracowni projektowych. Do drugiego etapu zakwalifikowano 5 z nich. Zwyciężyła praca przygotowana została przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat z Poznania.

- Ta koncepcja w bardzo ciekawy sposób rozwiązuje nie tylko kwestie dotyczące samego Rynku Łazarskiego, ale całą przestrzeń aż do ulicy Głogowskiej. Ujęło nas podejście rewitalizacyjne w zakresie tzw. lejka Łazarskiego, gdzie powstanie skwer z placem zabaw i miejscami do wypoczynku dla mieszkańców - uzasadnia wybór Piotr Wiśniewski, dyr. Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, członek jury konkursowego. - Atutem tej koncepcji jest to, że z jednej strony zakłada bardzo mocne uspokojenie ruchu i uporządkowanie przestrzeni pieszych, a z drugiej gwarantuje miejsca postojowe w niezmienionej liczbie.

W zwycięskiej koncepcji targowisko zostało zaprojektowane na planie koła z transparentnym membranowym zadaszeniem. Architekci przewidzieli też dodatkową przestrzeń handlową przeznaczoną dla okazjonalnych jarmarków. Wygodny dojazd do budynków oraz targowiska zapewnić ma dwukierunkowa ulica wokół rynku. Mieszkańcy zyskają szersze chodniki oraz zieleń przed wejściami do budynków, a także miejsce do wypoczynku i rekreacji, które powstanie na przestrzeni tzw. "lejka łazarskiego".

- To musi być miejsce, które zaprasza do wejścia na rynek oferując przyjazną i czytelną przestrzeń, pozwalającą jednocześnie na wgląd na główną płytę rynku - mówi Jacek Bułat, autor zwycięskiej koncepcji. - Tematem konkursu była rewaloryzacja tej przestrzeni, ale my chcieliśmy też coś opowiedzieć o Rynku Łazarskim, żeby nie była to tylko przestrzeń architektoniczna, ale też przestrzeń kulturowa i symboliczna. Dlatego na szczycie "lejka" od strony ul. Głogowskiej zaproponowaliśmy usytuowanie rzeźby "Eka z Małeka" przedstawiającą najsłynniejszą ekę, która powstała na Łazarzu w latach 50 XX wieku.

W przestrzeni "lejka", który zostanie zagospodarowany na Skwer im. Kazimierza Nowaka, znajdzie się też miejsce na plac zabaw z elementami nawiązującymi do stylu afrykańskiego. Z główną płytą rynku plac będzie powiązany schodami.

- Mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań względem tej przestrzeni, ale nie widzieli jeszcze koncepcji. Teraz, zanim powstanie ostateczny projekt, warto pokazać im zwycięską pracę, by dokonać ewentualnych korekt - mówi Filip Olszak, przewodniczący Rady Osiedla Święty Łazarz. - Cieszymy się, że w koncepcji uwzględniono potrzeby mieszkańców, którzy zyskają przyjazną przestrzeń, zachęcającą do tego, by tu przyjść, wypić herbatę czy kawę, spotkać się ze znajomymi. Dodatkowym atutem będzie możliwość tworzenia kawiarnianych ogródków. One już teraz powstają na terenie wokół rynku i chcemy, by ten kierunek był kontynuowany.

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa rynku Łazarskiego rozpoczęła się na początku 2020 roku. Przez kilkanaście miesięcy rynek zmienił całkowicie swoje oblicze. Pojawiła się nowa nawierzchnia, strefy relaksu i integracji mieszkańców. Największą atrakcją odnowionego rynku będzie chyba jednak nowatorska konstrukcja zadaszenia części handlowej rynku.

Nowy dach to bardzo nowoczesne i nowatorskie rozwiązanie, które nie było wcześniej stosowane w Poznaniu, a w Polsce wykorzystano je dotąd zaledwie w kliku realizacjach, lecz na dużo mniejszą skalę - między innymi podczas budowy Afrykarium we wrocławskim zoo, czy Dworca Tramwajowego Centrum w Łodzi. Można je jednak znaleźć na stadionie Allianz Arena w Monachium czy na kopułach ogrodu botanicznego Eden Project w Kornwalii, gdzie doskonale się sprawdza od ponad 25 lat.

Odnowiony rynek Łazarski rozpoczął działalność na początku grudnia 2021. 

Koszt realizacji inwestycji to ponad 37 mln zł. Pieniądze na ten cel są przewidziane w budżecie miasta i Wieloletnim Planie Finansowym.

Stan realizacji

Dla inwestycji wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również pozwolenie na budowę. Gotowy jest projekt budowlany i wykonawczy,.

Prace projektowe realizowane są na podstawie umowy zawartej dnia 31 lipca 2017 r. z Autorską Pracownią Architektoniczną - Jacek Bułat, zwycięzcą konkursu na koncepcję Rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu. W ramach umowy pracownia wykona prace projektowe obejmujące w szczególności opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, projektów wykonawczych, kosztorysu inwestycji oraz dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Inwestycja prowadzona była przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

informacja o konsultacjach tutaj:

http://www.poznan.pl/mim/s8a/modernizacja-rynku-lazarskiego,p,1025,32513,32514.html

http://www.poznan.pl/mim/s8a/podsumowanie-konsultacji-spolecznych-modernizacja-rynku-lazarskiego,p,1025,32513,34314.html

Prace rozpoczęły się na początku 2020. Odnowiony rynek Łazarski rozpoczął działalność na początku grudnia 2021.

Aktualności

Rynek Łazarski najlepiej zrewitalizowaną miejską przestrzenią publiczną w Polsce 14.10.2022

Betlejem Poznańskie na rynku Łazarskim 04.12.2021

Zielony rynek Łazarski 23.11.2021

Otwieramy rynek Łazarski 23.11.2021

Duże zainteresowanie handlem na Rynku Łazarskim 17.11.2021

Nowa zieleń i nowoczesny dach na Rynku Łazarskim 23.06.2021

Rynek Łazarski - przyjazna przestrzeń 17.06.2021

Rynek Łazarski z wyjątkowym zadaszeniem 28.04.2021

Pierwsze nasadzenia na Rynku Łazarskim 16.04.2021

Rynek Łazarski coraz bliżej 13.04.2021

Prace na Rynku Łazarskim 20.11.2020

Prace na Rynku Łazarskim 23.10.2020

Prace na Rynku Łazarskim - wybór dachu 03.07.2020

Powstaje nowy Rynek Łazarski 02.06.2020

Schron przeciwlotniczy na Rynku Łazarskim 16.04.2020

Startuje przebudowa rynku Łazarskiego 28.01.2020

Umowa na przebudowę Rynku Łazarskiego - 13.01.2020

Przebudowa Rynku Łazarskiego - będzie nowy przetarg 03.04.2019

Przebudowa Rynku Łazarskiego - 20.03.2019

Przebudowa Rynku Łazarskiego - nowy przetarg 04.02.2019

Przebudowa Rynku Łazarskiego - wybór wykonawcy 21.09.2018

Galerie zdjęć:

Wróć do listy

sieci społecznościowe