Przebudowa Rynku Łazarskiego - wybór wykonawcy

Trwają prace nad przygotowaniem przebudowy Rynku Łazarskiego w Poznaniu. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane został ogłoszony 13 lipca 2018. Niestety mimo wielu pytań potencjalnych wykonawców w wyznaczonym terminie 14 sierpnia 2018 nie spłynęła żadna oferta, a postępowanie przetargowe musiało zostać unieważnione.

Rynek Łazarski - wizualizacja
Rynek Łazarski - wizualizacja

W takiej sytuacji, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, Miasto rozpoczęło procedurę wyboru generalnego wykonawcy w trybie z wolnej ręki. Do negocjacji w tym trybie Miasto ma zamiar zaprosić te firmy, które podczas przetargu wykazały zainteresowanie inwestycją i złożyły pytania.

Jeżeli taka formuła nie przyniesie pozytywnego rozstrzygnięcia konieczne będzie rozpisanie ponownego przetargu na zmodyfikowanych warunkach.

Mamy nadzieję, że te kroki pozwolą w możliwie krótkim czasie wyłonić wykonawcę przebudowy.