Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Rynek Łazarski

Opis

Rynek Łazarski jest głównym punktem tzw. "Dolnego Łazarza". Przez lata to właśnie w tym miejscu w świeże owoce i warzywa zaopatrywali się mieszkańcy nie tylko tej części Poznania. Przez ostatnie lata rynek, a także istniejące tam targowisko, stopniowo podupadało i konieczna stała się przebudowa rynku, jak i jego najbliższego sąsiedztwa. Nowy Rynek oprócz zmodernizowanej funkcji handlowej pełnić będzie także role miejsca spotkań, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych, służąc całej społeczności Łazarza.

Konsultacje społeczne

W drugiej połowie 2015 rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji wytycznych programowych do planowanego konkursu dot. modernizacji Rynku Łazarskiego.

Podjęte działania mają na celu podniesienie atrakcyjności rynku Łazarskiego poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych i kulturowych, zahamowanie procesu degradacji, uzupełnienie rynku o nowe potrzebne atrakcyjne elementy pozwalające wykreować dla tego miejsca wysoką jakość wspólnej przestrzeni. Wpisują się również w cele ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, realizując program Przyjazne Śródmieście, w ramach którego prowadzona jest m.in. kontynuacja dawnego programu strategicznego dotyczącego śródmiejskich rynków i placów.

W ogłoszonym przez miasto konkursie na zagospodarowanie rynku wzięło udział 25 pracowni projektowych. Do drugiego etapu zakwalifikowano 5 z nich. Zwyciężyła praca przygotowana została przez Autorską Pracownię Architektoniczną Jacek Bułat z Poznania.

- Ta koncepcja w bardzo ciekawy sposób rozwiązuje nie tylko kwestie dotyczące samego Rynku Łazarskiego, ale całą przestrzeń aż do ulicy Głogowskiej. Ujęło nas podejście rewitalizacyjne w zakresie tzw. lejka Łazarskiego, gdzie powstanie skwer z placem zabaw i miejscami do wypoczynku dla mieszkańców - uzasadnia wybór Piotr Wiśniewski, dyr. Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, członek jury konkursowego. - Atutem tej koncepcji jest to, że z jednej strony zakłada bardzo mocne uspokojenie ruchu i uporządkowanie przestrzeni pieszych, a z drugiej gwarantuje miejsca postojowe w niezmienionej liczbie.

W zwycięskiej koncepcji targowisko zostało zaprojektowane na planie koła z transparentnym membranowym zadaszeniem. Architekci przewidzieli też dodatkową przestrzeń handlową przeznaczoną dla okazjonalnych jarmarków. Wygodny dojazd do budynków oraz targowiska zapewnić ma dwukierunkowa ulica wokół rynku. Mieszkańcy zyskają szersze chodniki oraz zieleń przed wejściami do budynków, a także miejsce do wypoczynku i rekreacji, które powstanie na przestrzeni tzw. "lejka łazarskiego".

- To musi być miejsce, które zaprasza do wejścia na rynek oferując przyjazną i czytelną przestrzeń, pozwalającą jednocześnie na wgląd na główną płytę rynku - mówi Jacek Bułat, autor zwycięskiej koncepcji. - Tematem konkursu była rewaloryzacja tej przestrzeni, ale my chcieliśmy też coś opowiedzieć o Rynku Łazarskim, żeby nie była to tylko przestrzeń architektoniczna, ale też przestrzeń kulturowa i symboliczna. Dlatego na szczycie "lejka" od strony ul. Głogowskiej zaproponowaliśmy usytuowanie rzeźby "Eka z Małeka" przedstawiającą najsłynniejszą ekę, która powstała na Łazarzu w latach 50 XX wieku.

W przestrzeni "lejka", który zostanie zagospodarowany na Skwer im. Kazimierza Nowaka, znajdzie się też miejsce na plac zabaw z elementami nawiązującymi do stylu afrykańskiego. Z główną płytą rynku plac będzie powiązany schodami.

- Mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań względem tej przestrzeni, ale nie widzieli jeszcze koncepcji. Teraz, zanim powstanie ostateczny projekt, warto pokazać im zwycięską pracę, by dokonać ewentualnych korekt - mówi Filip Olszak, przewodniczący Rady Osiedla Święty Łazarz. - Cieszymy się, że w koncepcji uwzględniono potrzeby mieszkańców, którzy zyskają przyjazną przestrzeń, zachęcającą do tego, by tu przyjść, wypić herbatę czy kawę, spotkać się ze znajomymi. Dodatkowym atutem będzie możliwość tworzenia kawiarnianych ogródków. One już teraz powstają na terenie wokół rynku i chcemy, by ten kierunek był kontynuowany.

Harmonogram realizacji projektu

Prace budowlane rozpoczną się pod koniec 2017 lub na początku 2018 roku. Koszt rewaloryzacji to ok. 10 mln zł. Pieniądze na ten cel są przewidziane w budżecie miasta i Wieloletnim Planie Finansowym. Rynek Łazarski w nowej odsłonie zobaczymy najprawdopodobniej pod koniec 2018 roku.

Stan realizacji

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego a także konsultacje z kupcami w zakresie funkcjonalności projektowanych stoisk i zagospodarowania terenu targowiska.

Inwestycja prowadzona jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

informacja o konsultacjach tutaj:

http://www.poznan.pl/mim/s8a/modernizacja-rynku-lazarskiego,p,1025,32513,32514.html

http://www.poznan.pl/mim/s8a/podsumowanie-konsultacji-spolecznych-modernizacja-rynku-lazarskiego,p,1025,32513,34314.html

Wróć do listy