Rewitalizacja w budowie

POLSKA PIEKNIEJE 7 EDYCJA KONKURSU - WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Za nietypowe podejście do rewitalizacji, nagrodzono realizowany w Poznaniu projekt pn. Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce. Dotacja w wysokości ok. 649 tys. zł pochodziła z Programu Kapitał Ludzki. Programem rewitalizacji objęto zdegradowane, najstarsze tereny śródmiejskie: Śródkę i Chwaliszewo oraz Jeżyce. Przez prawie półtora roku, 730 mieszkańców uczestniczyło w dziewięciu różnego rodzaju inicjatywach, takich jak: Biura Mieszkańców, Koalicje Lokalne, Uniwersytet Alternatywny. Podnosili oni również swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach architektonicznych i szkoleniach zawodowych.

Załączniki


Miasto Poznań w partnerstwie z Fundacją SIC przystąpiło 1 października 2011 r. do realizacji programu "Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce", współfinansowanego ze środków UE, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowano w okresie od 1.10.2011 r. do 31.12.2012 r. Skierowany był do mieszkańców Jeżyc, Śródki, Chwaliszewa i innych terenów objętych MPR, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu wynosiła 973 625,00 zł. Objęto nimi 730 beneficjentów przy udziale wielu stowarzyszeń, fundacji, rad osiedli, szkół, parafii i osób prywatnych.

Załączniki


Program finansowany był w ramach Działania 1.2 "Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej", a jego celem było stworzenie podwalin pod działania rewitalizacyjne, rozumiane jako kompleksowe działania naprawcze określone w Karcie Lipskiej dla Miast Europejskich. Realizacja programu stanowiła integralną część realizowanego od 2006 r. Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania (MPR). Działania podjęte w programie miały na celu zwiększenie aktywności społeczności lokalnych obszaru objętego MPR tj. Śródki, Chwaliszewa oraz Jeżyc.

Załączniki


Zrealizowane działania w ramach Programu:

ORGANIZACJA BIUR MIESZKAŃCÓW

ORGANIZACJA LOKALNYCH KOALICJI

UNIWERSYTET ALTERNATYWNY

"ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO!"

"TEATR Z KLASĄ"

"DZIELNICJADA - TURNIEJ DZIELNIC"

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej