Madalina

Opis

Zajezdnia tramwajowa przy ul. Madalińskiego (tzw. "Madalinna") została oddana do użytku w 1948 roku, jako najmniejsza zajezdnia tramwajowa w Poznaniu. W grudniu 2014 r. ostatni tramwaj liniowy wyjechał na trasę z zajezdni przy ul. Madalińskiego w Poznaniu, Od tego czasu wszystkie pojazdy garażują i są obsługiwane w nowej zajezdni na Franowie a dla Madaliny pojawiła się szansa na "nowe życie".

W momencie podjęcia decyzji o przeprowadzce tramwajów z zajezdni przy ul. Madalińskiego do nowej zajezdni na Franowie, dyskutowano o dalszych losach tego miejsca, które przez ponad 60 lat nierozerwalnie wrosło w krajobraz i klimat Wildy.

Konsultacje społeczne

Wiosną 2014 r. na posiedzeniach Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania oraz organizowanych z udziałem mieszkańców, przedstawicieli Rady Osiedla Wilda, Radnych RMP i urzędników spotkaniach z cyklu "Otwarte", pojawiły się postulaty przeznaczenia tego obiektu na cele społeczne i kulturalne, służące zarówno dzielnicy Wilda jak i całemu miastu. Jednym z pomysłów, zgłoszonym przez Koło Miłośników Pojazdów Szynowych (KMPS) było urządzenie na Madalinie muzeum komunikacji i ekspozycji zabytkowych pojazdów. Na szczęście zaniechane zostały pomysły dotyczące sprzedaży terenu, rozbiórki hali i budowy na tej działce budynków biurowych, apartamentów mieszkalnych i supermarketu. Teren Madaliny stał się ponownie własnością Miasta

Na początku 2015 r. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski zdecydował o powierzeniu Biuru Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zadania przeprowadzenia rozpoznania możliwości i uwarunkowań realizacji tych postulatów.

Nie czekając na wyniki analiz i przygotowań do docelowego zagospodarowania terenu i obiektów Madaliny, Władze Miasta postanowiły już w 2015 r ożywić i udostępnić mieszkańcom teren nieczynnej Zajezdni.

Staraniem Miasta, przy współpracy Rady Osiedla Wilda i Stowarzyszenia Wildzianie przez wszystkie weekendy lata w okresie od czerwca do września 2015 r. zorganizowany został cykl imprez kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i sportowych pod wspólnym tytułem "Lato na Madalinie".

"Lato na Madalinie" uzyskało bardzo pozytywne opinie, cieszyło się wysoką frekwencją i stało się rzeczywistą wakacyjną atrakcją Wildy. Postanowiono więc kontynuować ten cykl w latach następnych.

Organizacja kolejnej już czwartej edycji "Lata na Madalinie" w 2018 r. powierzona została (w wyniku postępowania przetargowego) Fundacji "KREAKTYWATOR". Fundacja z sukcesem realizowała akcję także w poprzednich latach. Należy podkreślić zaangażowanie Rady Osiedla Wilda i członków Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w realizację i uatrakcyjnienie programu wydarzeń "Lata na Madalinie".

Harmonogram realizacji projektu

Równolegle do "pilotowania" działań społecznych, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta prowadzi prace projektowe i przygotowawcze do kompleksowej rewitalizacji zajezdni i adaptacji hali tramwajowej na Muzeum Komunikacji Miejskiej oraz urządzenia tam ośrodka społeczno-kulturalnego dla Wildy. Po przeprowadzonej w 2015 r. analizie organizacji i funkcjonowania kilkudziesięciu muzeów techniki i komunikacji z Polski i z Europy postanowiono nawiązać współpracę z austriacką firmą Rapp & Wimberger, która w 2014 przygotowała i zrealizowała całkowicie nową ekspozycję dla wiedeńskiego muzeum komunikacji REMISE. Otwarte we wrześniu 2014 r. muzeum REMISE stało się natychmiast jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji muzealnych Wiednia. Nowatorski sposób prezentacji historii komunikacji miejskiej na tle historii i rozwoju Wiednia wydał się najbardziej atrakcyjny i możliwy do zastosowania także w Poznaniu.

W 2016 r. na zlecenie Miasta Poznania firma Rapp & Wimberger we współpracy z biurem architektonicznym PLANET Architects ZT GmbH dokonała oceny możliwości, potencjału i uwarunkowań utworzenia muzeum komunikacji w Poznaniu, a następnie przygotowała ogólną koncepcję muzeologiczną i koncepcję zagospodarowania Madaliny.

Projekt w trakcie powstawania był konsultowany z Radą Osiedla i z KMPS, w wyniku czego powstała bardzo interesująca propozycja rewitalizacji i rozbudowy obiektów zajezdni. W styczniu 2017 r koncepcja ta została zaprezentowana przez Autorów na otwartym posiedzeniu Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania i uzyskała bardzo pochlebne opinie.

Równolegle z opracowywaniem koncepcji muzeologicznej prowadzone były badania techniczne budynku. Na ich podstawie Wydział Urbanistyki i Architektury wydał w kwietniu 2017 r. decyzję o warunkach zabudowy dla rewitalizacji i rozbudowy Madaliny.

Stan realizacji

W ramach przetargu na koncepcję architektoniczną i Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Madaliny wybrano firmę Compono Sp. z o.o. ze Szczecina. Umowa została zawarta w dniu 02.10.2017 r., a realizacja przewidziana jest na połowę 2018 r.

Inwestycja prowadzona jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Aktualności

Otwarcie Lata na Madalinie - Tramwajem przez świat 22.06.2022

Wraca akcja "Lato na Madalinie" 30.06.2021

Galerie zdjęć:

Wróć do listy

sieci społecznościowe