Innowacje w edukacji przedszkolnej

W ramach zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, już od kilku lat konsekwentnie realizujemy projekty na rzecz jakości i innowacyjności w edukacji przedszkolnej. Partnerem merytorycznym wszystkich działań jest Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu, organizacja pozarządowa specjalizująca się w nowoczesnej edukacji najmłodszych dzieci.

W latach 2013-2015 zrealizowaliśmy wspólnie międzynarodowy projekt YALE dotyczący współpracy i wymiany doświadczeń między przedszkolami z Poznania i Berlina, którego efektem było m.in. zrealizowanie szeregu wizyt studyjnych oraz szkoleń dla poznańskiej kadry przedszkolnej. Projekt zainicjował proces zmian w poznańskich przedszkolach polegających na wprowadzeniu nowych metod pracy z dziećmi, zasad organizacji pracy przedszkola oraz aranżacji przestrzeni w placówkach tak żeby jak najlepiej zaspokajać potrzeby rozwojowe dzieci.

Więcej informacji o projekcie YALE: http://www.poznan.pl/mim/main/oprojekcie,p,25776,25790.html

Bazując na doświadczeniach wyciągniętych z projektu YALE, w latach 2016-2019 realizowaliśmy miejski projekt pilotażowy AKTYWNE SPOSOBY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, w ramach którego w trzech poznańskich przedszkolach wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania w aranżacji przestrzeni sal dydaktycznych oraz w ogródkach przedszkolnych. Przedszkole nr 42 (Wilda), Przedszkole nr 46 (Grunwald) i Przedszkole nr 87 (Wilda) w Poznaniu, dzięki zastosowaniu rozwiązań unikalnych w skali miasta a nawet kraju, stały się tym samym placówkami pokazowymi i źródłem inspiracji dla innych przedszkoli. Więcej informacji w zakładkach poniżej - Innowacje w aranżacji sal przedszkolnych oraz Innowacje w ogródkach przedszkolnych.

Ponadto w latach 2017-2018 w Przedszkolu nr 42 na Wildzie zrealizowano pilotażowo, pierwszy w Poznaniu OGRÓD OTWARTY na terenie ogródka przedszkolnego. W ramach projektu zmodernizowano ogród przedszkolny a następnie udostępniono jego fragment mieszkańcom Wildy. Więc informacji w zakładce Ogrody otwarte i społeczne.

Innowacyjne podejście do aranżacji ogródka przedszkolnego w duchu naturalnego placu zabaw znalazło swoją kontynuację, od 2019 roku wspieramy pozostałe poznańskie przedszkola w tworzeniu NATURALNYCH PLACÓW ZABAW w ramach Programu Connecting Nature. Więcej informacji w zakładce Naturalne place zabaw.

Koordynacja działań i więcej informacji: Katarzyna Bogdańska-Głuchowska, tel. (61) 878 4510, katbog@um.poznan.pl, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej