Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Stary Rynek

Opis

Stary Rynek to prawdziwe "serce" Poznania. To tu trafiają wszyscy turyści, by podziwiać unikatowy renesansowy Ratusz zbudowany według projektu Jana Baptysty Quadro. Ale Stary Rynek to także otaczające go kamieniczki, z których każda ma wyjątkową historię i malownicze domki budnicze, należące w XVIw. do handlujących tam kupców.

Od kilku lat eksperci podkreślali konieczność modernizacji płyty rynku. Taką potrzebę dostrzegają także mieszkańcy miasta: nierówny bruk, niedostateczne oświetlenie a także nadgryziona zębem czasu infrastruktura podziemna i umiarkowana jakość oferty usługowej - to rzeczy które w "sercu" miasta należy poprawić.

tu więcej informacji historycznych :

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/ratusz,41233.html

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/domki-budnicze,41222.html

Od wiosny 2014 r. działa w Urzędzie Miasta Zespół projektowy ds. modernizacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.

W skład zespołu aktualnie wchodzą m.in. Miejski Konserwator Zabytków, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, dyrektor Estrady Poznańskiej, Plastyk Miejski, p. Jakub Głaz, krytyk architektury oraz przedstawiciele przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W 2014 r. wykonana została analiza ukształtowania powierzchni Starego Rynku oraz zebrane zostały dane o stanie technicznym istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, w tym rozpoznane zostały potrzeby i oczekiwania gestorów sieci. Potwierdzono także wówczas, że największy problem stanowi kwestia odwodnienia płyty rynku oraz okolicznych uliczek.

W ramach prac przygotowawczych do kompleksowej modernizacji płyty Starego Rynku w pierwszej kolejności konieczne było przeprowadzenie obowiązkowych badań archeologicznych. Pierwsze badania sondażowe (wiercenia) zostały wykonane jesienią 2014 r., a następnie od kwietnia do listopada 2015 prowadzone były przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zasadnicze badania archeologiczne w wykopach wieloprzestrzennych (o łącznej powierzchni 234 mkw.).

Równolegle z badaniami archeologicznymi w 2015 i 2016 r. eksperci z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej (w ramach Fundacji "Nauka dla Budownictwa") przeprowadzili badania i analizy geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego Rynku oraz zagospodarowania wód opadowych w jego rejonie.

Harmonogram realizacji projektu

W 2017r. rozstrzygnięty został konkurs na "Opracowanie koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym".

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym aplikowanie Miasta Poznania o dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) - co nastąpi w IV kwartale 2017 r.

W ramach przygotowywania PFU oszacowane zostaną także po raz pierwszy przybliżone koszty przebudowy i eksploatacji płyty Starego Rynku.

W kolejnych etapach prac projektowych zostanie przygotowana dokumentacja techniczna - budowlana, dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa, decyzje (pozwolenie na budowę), uzgodnienia, harmonogramy robót, itp.

Oprócz rozwiązania kwestii technicznych, największym "wyzwaniem" będzie przygotowanie i uzgodnienie z wszystkimi "interesariuszami" (mieszkańcy, użytkownicy lokali, gastronomicy, gestorzy sieci, służby miejskie itp.) takiego scenariusza i etapowania realizacji przebudowy płyty Starego Rynku, który pozwalałby na jego funkcjonowanie mimo prowadzonych prac budowlanych.

Prezentację z "Koncepcją rewaloryzacji Starego Rynku" można znaleźć TUTAJ

Jesienią 2020 rozpoczęły się pierwsze prace arcehologiczne na płycie rynku.

Inwestycja prowadzona jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Stan realizacji

W październiku 2017 dokonano odbioru opracowanego przez poznańską firmę DEMIURG sp. z o.o Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury, przygotowanego na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji.

Dokument PFU stanowi podstawę do opracowania studium wykonalności i przygotowania aplikacji do dofinansowania w ramach WRPO.

30 marca 2018 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek Miasta Poznania o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zmodernizowana zostania nawierzchnia płyty i chodniki na Starym Rynku oraz na ulicach: Wronieckiej, Żydowskiej, Wielkiej, Woźnej, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, Ignacego Paderewskiego, Sierocej, Kramarskiej, Franciszkańskiej, Zamkowej i Rynkowej, a także adaptację fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb realizacji w tej przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych. W ramach tego zadania przewidziana jest także modernizacja wnętrz Galerii Miejskiej Arsenał.

Wiosną 2019 podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Poznań pozyskał na realizację projektu 30 milionów złotych ze środków unijnych.

Jesienią 2020 rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku. Do wiosny 2021 roku wygrodzona zostanie strefa prac po wschodniej stronie płyty rynku, koło domków budniczych i Ratusza.

Aktualności

Przebudowa Starego Rynku 10.09.2021

Umowa na metamorfozę Starego Rynku podpisana 14.05.2021

Rewaloryzacja płyty Starego Rynku: ruszył kolejny przetarg 05.05.2021

Jaka nawierzchnia na Starym Rynku? 05.05.2021

Kto odmieni Stary Rynek? 16.03.2021

Rewaloryzacja płyty Starego Rynku: ruszyła procedura przetargowa 22.12.2020

Ostatni etap przygotowań do przetargu na renowację płyty Starego Rynku 17.12.2020

Badania archeologiczne na Starym Rynku 27.10.2020

Prace badawcze na Starym Rynku dopiero jesienią 10.07.2020

Rewaloryzacja płyty Starego Rynku coraz bliżej 20.03.2020

Odnowa Starego Rynku - porozumienie o współpracy 13.06.2019

Podpisano umowę na dofinansowanie odnowy płyty Starego Rynku 08.05.2019

Nowy Stary Rynek 30.11.2018

Próbna nawierzchnia na Starym Rynku 30.10.2018

Rozpoczęło się skanowanie Starego Rynku 31.03.2018

Wróć do listy

sieci społecznościowe