Przebudowa Starego Rynku

W listopadzie rozpocznie się remont Starego Rynku. W czasie prac zachowane zostaną dojścia do lokali i ciągi komunikacyjne. Na placu Wolności powstanie specjalna strefa kultury z ofertą gastronomiczną. Z odnowionej płyty Starego Rynku będzie można korzystać pod koniec 2023 roku.

Wizualizacja płyty Starego Rynku po przebudowie - grafika artykułu
Wizualizacja płyty Starego Rynku po przebudowie

W związku z wydłużoną procedurą wyboru wykonawcy inwestycji przebudowy płyty Starego Rynku w ogłoszonym przez spółkę PIM przetargu, Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie czasu zakończenia i rozliczenia zadania na które uzyskało dofinansowanie z WRPO. Uzyskano zgodę na przesunięcie czasu zakończenia inwestycji do 15 września 2023 roku.

Będzie ona prowadzona w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się pracami projektowymi i budowlanymi. W pierwszej kolejności przygotowywana jest dokumentacja projektowa i zbieranie wszelkich pozwoleń, by w przyszłym roku rozpocząć zasadnicze roboty budowlane. Wcześniej jednak będzie mógł przeprowadzić prace, na które pozwolenie zostało uzyskane przed przetargiem m.in. zrobić nową izolację ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. Prowadzone są już również badania geologiczne polegające na odwiertach punktowych. Od listopada prowadzone będą z kolei badania archeologiczne m.in. w przyszłych miejscach posadowienia zbiorników retencyjnych.

O planowanych terminach wyłączania z użytku poszczególnych części płyty Starego Rynku będziemy informować z wyprzedzeniem. Z uwagi na niedostępność tego miejsca dla zwykłego ruchu samochodowego, nowa organizacja będzie dotyczyć głównie pieszych. Wyznaczone zostaną odpowiednie ciągi komunikacyjne.

Aby, mimo trwających robót budowlanych, możliwe było zwiedzanie rynku wykonawca zbuduje platformy widokowe przeznaczone dla grup turystycznych i turystów indywidualnych, które powstaną po wykonaniu podziemnych zbiorników retencyjnych. Ze względu na postępujący front robót oraz kwestie bezpieczeństwa zwiedzających nie będą one dostępne w całym okresie trwania prac. W czasie inwestycji zapewniony zostanie ciągły dostęp pieszych do nieruchomości na Starym Rynku, w tym także do wszystkich działających tam instytucji kultury. Drogi dojścia w poszczególnych etapach inwestycji mogą się zmieniać.

Poszukując dodatkowych atrakcji turystycznych Miasto wystąpiło z prośbą do Muzeum Narodowego w Poznaniu o możliwość korzystania przez turystów z loggi Ratusza. We współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną opracowywany jest także program innych atrakcji na czas przebudowy.

W czasie trwania robót budowlanych nie będzie możliwości wystawiania na Starym Rynku ogródków gastronomicznych. Restauratorom zaproponowane zostały dwie przestrzenie (wraz z niezbędnym zapleczem), w których możliwe będzie lokalizowanie ogródków w okresie przebudowy rynku. Pierwszą z nich jest Plac Wolności i Strefa Kultury Estrady Poznańskiej, drugą teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, wraz z organizowanym tam programem wydarzeń targowych i kulturalnych.

Rozpoczęcie działań w ramach Strefy na placu Wolności planowane jest na wiosnę 2022 roku. Jeszcze pod koniec tego roku zostanie ogłoszony konkurs ofert na prowadzenie punktów gastronomicznych w tym miejscu. Na placu Wolności realizowany ma też być program kulturalny. Będzie on przygotowywany przez zespół Estrady Poznańskiej, który do współpracy i realizacji programu zaprosi inne miejskie podmioty.

sieci społecznościowe