Kontynuacja Programu Centrum - ogłoszono przetarg
 

Na pierwszy kwartał przyszłego roku przewidziane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu rozbudowy ul. Św. Marcin. Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę prac budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

Rynek Łazarski - praca trwają
 

Trwa przebudowa rynku Łazarskiego. Inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem. Nowe zagospodarowanie tej przestrzeni stworzy dobre możliwości do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Oddanie do użytku nowego Rynku Łazarskiego i jego okolic planowane jest jesienią przyszłego roku

Łazienki Rzeczne i Dzieciniec pod Słońcem odzyskały blask
 

Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski i miejscy urzędnicy odwiedzili odrestaurowane Łazienki Rzeczne i Dzieciniec pod Słońcem. Na spotkanie zaproszeni zostali również miejscy radni. Obie inwestycje idealnie wpisują się w program rewitalizacyjny "Na rzecz Warty", który ma przywrócić rzekę miastu i jego mieszkańcom. Prace zakończyły się na przełomie ubiegłego i obecnego roku. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że nie wszyscy mogli od razu podziwiać ich efekty. Trzeba było także odwołać oficjalne otwarcie.

Plac Kolegiacki gotowy w ciągu kilku miesięcy
 

Prace przy przebudowie placu Kolegiackiego powinny, tak jak zakładano, zakończyć się w tym roku. Odbiory techniczne i oddanie całego miejsca do użytkowania przesuną się prawdopodobnie na początek 2021 roku. Możliwe jest jednak, że z części przestrzeni poznaniacy będą mogli korzystać już wcześniej.

Rozpoczęły się prace na brzegach rzeki Warty
 

Ruszyła rewaloryzacja brzegów Warty. Na razie trwają prace przygotowawcze. W poniedziałek rozpocznie się rozbiórka betonowych umocnień na odcinku pomiędzy mostem Św. Rocha a mostem Królowej Jadwigi. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i ekosystem.

Przebudowa skweru Eki z Małeki - ostateczna wersja koncepcji
 

Konsultacje społeczne poświęcone przyszłości placu u zbiegu ulic Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza zakończyły się na początku lipca. Nadesłane przez mieszkańców uwagi i propozycje zostały przeanalizowane, a część z nich uwzględniono w ostatecznej wersji koncepcji przebudowy skweru.

Pływające ogrody w parku Wilsona
 

Na Dużym Stawie w parku Wilsona pojawiły się pływające ogrody. Wyspa wyposażona została w kosz lęgowy dla ptactwa wodnego. To już kolejna taka inicjatywa. Wcześniej podobne instalacje zamontowano na Warcie (na Wildzie) oraz Cybinie (w sąsiedztwie Bramy Poznania).

Pasaż Apollo z planem zagospodarowania
 

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pasażu Apollo. Dzięki temu istniejące tam przejście dla pieszych zostanie zachowane, a przy ulicy Piekary będzie można wrócić do historycznego układ zabudowy. To kolejny krok - po planie dla placu Wiosny Ludów - do przywrócenia świetności tej części centrum miasta.

Brzegi Warty wypięknieją
 

Podpisano umowę z wykonawcą modernizacji betonowych brzegów Warty. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I a rozwidleniem Warty i Cybiny po obu stronach brzegu rzeki. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i ekosystem, a brzegi będą renaturalizowane. Budowa zakończy się do grudnia 2021 roku.

Rozpoczyna się budowa Centrum Szyfrów Enigma
 

Powstające w budynku przy skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Kościuszki Centrum Szyfrów Enigma otrzymało już pozwolenie na budowę. Jest to kolejny krok przybliżający nas do otwarcia nowej atrakcji Poznania. Pierwsi goście przekroczą próg Centrum latem 2021 roku.

Prace na Rynku Łazarskim - wybór dachu
 

Trwają prace przy przebudowie rynku Łazarskiego. Obecnie roboty toczą się głównie pod ziemią. W czwartek przeprowadzono testy membrany, która posłuży do zadaszenia targowiska. Od wyboru rodzaju jej zadruku zależeć będzie zarówno ostateczny efekt wizualny, jak również natężenie światła pod dachem oraz komfort termiczny kupców i ich klientów.

Kolejne odcinki Wartostrady
 

Popularna trasa dla pieszych i rowerzystów nad Wartą wydłuża się z roku na rok. Na ukończeniu jest Wartostrada przy Bramie Poznania, jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa łącznika przy moście Bolesława Chrobrego, a w środę (2 lipca) spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na przebudowę odcinka wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I.

Plac Kolegiacki - miejsce z historią
 

Przebudowa placu Kolegiackiego powinna, zgodnie z planem, zakończyć się jeszcze w tym roku. Na miejscu cały czas pracują archeolodzy, którzy odkrywają kolejne znaleziska i fragmenty zabytkowych murów Kolegiaty. Z uwagi na fakt, że są to zabytki klasy zerowej, muszą one zostać zachowane.

Rozpoczynają się konsultacje nowego Studium
 

Trwają pracę nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Już w środę, 24 czerwca rozpocznie się I etap konsultacji społecznych. W jego ramach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. Równolegle na miejskim YouTubie prowadzona będzie także otwarta transmisja oraz dyskusja, w której udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany.

Strona 1 2 26