Rewaloryzacja płyty Starego Rynku coraz bliżej

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła wyniki przetargu na wykonawcę aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dotyczącego rewaloryzacji nawierzchni Starego Rynku i rozpoczęła procedurę zmierzającą do podpisania umowy. To kolejny krok w kierunku zaplanowanej przez Miasto przebudowy i modernizacji starorynkowej płyty oraz nawierzchni fragmentów ulic odchodzących od rynku.

Stary Rynek - wizualizacja - grafika artykułu
Stary Rynek - wizualizacja

- Zaktualizowany PFU obejmie również inwestycje planowane w tym rejonie przez firmy zarządzające infrastrukturą sieci podziemnych. Przed ogłoszeniem przetargu podpisaliśmy z nimi porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji w obrębie płyty Starego Rynku. Koordynacja prac sprawi, że ten sam teren na przestrzeni kilku lat nie będzie wielokrotnie rozkopywany, a czas trwania związanych z przebudową utrudnień dla mieszkańców i turystów zostanie zminimalizowany - wyjaśnia Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na uzupełnienie PFU będzie miał 155 dni od podpisania umowy. Na wrzesień planowane jest podpisanie porozumień z gestorami sieci w sprawie wspólnego przetargu, dotyczącego rewaloryzacji płyty Starego Rynku w formule "zaprojektuj i wybuduj".

- Zaktualizowany PFU - wraz z wizualizacjami, harmonogramem i kosztorysem inwestorskim z podziałem na branże - znacznie ułatwi przygotowanie dokumentacji projektowej. Zostanie opracowany w technologii BIM (ang. Building Information Modeling), umożliwiającej ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. W efekcie pozwoli to na sprawną realizację prac budowlanych - mówi Justyna Litka.

Prace budowlane związane z realizacją tej inwestycji, współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, mają ruszyć po zakończeniu rewitalizacji placu Kolegiackiego, jesienią 2021 roku, i potrwać do wiosny 2023 roku.

PIM

sieci społecznościowe