Konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy płyty Rynku Jeżyckiego 2017

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w dniu 09 września 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne związane z przebudową płyty Rynku Jeżyckiego w Poznaniu oraz jej nowym zagospodarowaniem. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag od wszyskich zainteresowanych dotyczących zagospodarowania płyty Rynku Jeżyckiego i jego sposobu funkcjonowania. Zebrane opinie i uwagi posłużą do zaprojektowania na nowo jego przestrzeni.

Konsultacje potrwają 21 dni od 09 do 29 września 2017 r.

Przedmiotem konsultacji będzie prowadzenie badań społecznych na obszarze i w okolicy Rynku Jeżyckiego w zakresie obecnego zagospodarowania i jego codziennego funkcjonowania oraz sposobu korzystania z niego przez mieszkańców i innych użytkowników. Badaniami objęte zostaną osoby korzystające z rynku i jego okolic, a także osoby pracujące i prowadzące działaność gospodarczą na rynku i w jego okolicach. Opinie, uwagi i propoycje będą zbierane w postaci ankiet telefonicznych i pisemnych.

Teren objęty konsultacjami to obszar wyznaczony ulicami:Staszica - Dąbrowskiego - Kościelna - Poznańska - Kochanowskiego - Sienkiewicza - Szamarzewskiego.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udzielą Państwu pracownicy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP w terminie przeprowadzenia konultacji społecznych.

Specjalnie przygotowane punkty, w których można wyrazić swoje zdanie, to element konsultacji społecznych dotyczących Rynku Jeżyckiego. Głównym założeniem jest zebranie od mieszkańców opinii, propozycji i uwag dotyczących zagospodarowania płyty Rynku Jeżyckiego i jego sposobu funkcjonowania. Przygotowane ankiety zawierają zestaw zasadniczych pytań, dotyczących jego obecnego i potencjalnego zagospodarowania oraz funkcjonowania. Zebrane opinie i uwagi posłużą do zaprojektowania na nowo tej istotnej dla mieszkańców przestrzeni.

Stanowiska konsultacyjne, przy których można wyrazić swoją opinię dostępne będą w wybranych dniach tygodnia bezpośrednio na Rynku Jeżyckim oraz na sąsiednich ulicach: Kraszewskiego i Dąbrowskiego. Dodatkowo w dwóch miejscach (Kwiaciarnia Patrycja na Rynku Jeżyckim oraz Cukiernia Elite przy ul. Dąbrowskiego) wystawione będą ogólnodostępne urny do wrzucania wypełnionych ankiet.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału i przekazaniu swojego zdania na temat przyszłości Rynku Jeżyckiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej